Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Oproep aan alle beoefenaars: draag je steentje bij aan de nieuwe meditatiehal van het EIAB

Oproep aan alle beoefenaars: draag je steentje bij aan de nieuwe meditatiehal van het EIAB

Het EIAB, het studie- en oefencentrum in Duitsland, gaat de volgende fase in van zijn opbouw en renovatie. Onlangs werd de eerste steen gelegd voor de aanbouw van een grote meditatiehal aan het  Asokagebouw en de renovatie van de laatste compartimenten gastenkamers. Het bestuur van Stichting Leven in Aandacht ondersteunt de bouw van de meditatiehal van harte. Sinds 2010 hebben alle Nederlandstalige retraites met Thich Nhat Hanh en de monniken en nonnen van het EIAB en Plum Village in het EIAB plaatsgevonden met jaarlijks honderden bezoekers uit beide landen. 

Omdat de bouw van zo’n hal een omvangrijk en kostbaar project is wil het bestuur dit steunen met een extra donatie van € 5000 en we vragen alle beoefenaars in Nederland en Vlaanderen en iedereen die het EIAB een warm hart toedraagt om naar vermogen bij te dragen aan dit mooie project waar we in de toekomst zoveel vruchten van kunnen plukken.

Hier volgt de (vertaalde) brief van de directeur van het EIAB, broeder Phap An, waarin hij vraagt bij te dragen aan een grote geldinzameling om deze bouwplannen te realiseren. 

Brief met verzoek tot steun voor de bouw van de meditatiehal van het European Institute of Applied Buddhism (EIAB)

Waldbröl, 1 mei 2018

Geachte dames en heren, lieve vriendinnen en vrienden van het EIAB,

Aan het begin van het nieuwe maanjaar vragen wij, de monniken en nonnen van het EIAB, met heel ons hart aan alle boeddha’s, bodhisattva’s, patriarchen en matriarchen om hun steun, vrede en welvaren. Moge dit nieuwe maanjaar, het Jaar van de Hond 2018, u en uw familie liefde, harmonie, gezondheid, geluk en stabiliteit in de beoefening brengen.

Op 19 februari, de 4e dag van het Jaar van de Hond, heeft de viervoudige sangha van het EIAB om 06.30 uur een feestelijke ceremonie gehouden voor de start van de bouw van de meditatiehal en de restauratie van het Asoka-gebouw. De ceremonie vond plaats in een vriendelijke, contemplatieve en spirituele sfeer. Onder de aanwezigen waren veel vrienden en vriendinnen, die overal vandaan naar het Tet-feest gekomen waren en de Heer Frank Jungjohann-Feltens, de hoofdarchitect van het komende bouwproject.

Met de liefde en steun van zoveel vrienden en vriendinnen over de hele wereld kon 10 jaar geleden een Europees centrum voor studie en beoefening opgericht worden naar het ideaal van het geëngageerd Boeddhisme van zenmeester Thich Nhat Hanh. Namens Thay en de sangha van het instituut bedanken wij u hartelijk voor uw inzet, waardoor Thay’s hartewens vervuld kan worden, namelijk de leer van de Boeddha naar mensen in de hele wereld te brengen om hen van hun lijden te bevrijden. Het Europees Instituut voor toegepast Boeddhisme is hiervan een concreet voorbeeld.

Uit Boeddha’s eigen woorden en uit de boeddhistische vertellingen blijkt dat de Boeddha in zijn ontelbare levens zeer veel deugden van een bodhisattva geleefd heeft. In het verhaal van koning Vessantara uit de kleine Soetra-verzameling (Khuddaka Nikaya) wordt verteld dat de Boeddha in zijn eerdere levens ‘vrijgevigheid’ oftewel ‘grenzeloos geven’ (dana paramitra) op het hoogste niveau praktiseerde. Grenzeloos geven is een van de tien deugden van een bodhisattva. Dit verhaal toont ons helder welke wonderen de beoefening van vrijgevigheid voort kan brengen om onze geest te zuiveren. Het laat ons ook zien hoe vrijgevigheid kan bijdragen aan ons eigen ontwaken en aan het ontwaken van alle levende wezens.

Toen ik nog een jonge monnik was, beoefende ik voornamelijk zenboeddhisme en voelde ik me erg onplezierig als ik andere mensen moest oproepen tot donaties voor evenementen in het algemeen belang en voor bouwprojecten. Hoe ouder en dieper in de beoefening ik ben, des te duidelijker zie ik de oneindige verdienste van het ‘grenzeloos geven’, waarbij alle drie de begrippen ‘gever’, ‘ontvanger’ en ‘object’ leeg zijn. De verdienste van vrijgevigheid heeft de potentie ons uit de cyclus van geboorte en dood te bevrijden.

Met dit inzicht zijn wij in het voorjaar begonnen met de bouw van de gebeds- en meditatiehal én ook met de restauratie van het Asoka-gebouw. We zullen aan de officiële richtlijnen voor een publiek gebouw, waar veel mensen samen kunnen komen, dienen te voldoen; ook zullen cursisten en bezoekers passende ruimtes voor een lang verblijf krijgen.

De afgelopen tien jaar moesten de deelnemers aan de grote retraites in de zomer provisorische tenten als meditatiehal, eetzaal of slaapbarak gebruiken. In de winter moesten de bezoekers zich bij dharmalezingen, dharmadelen en andere activiteiten in de ijskoude gang ophouden. De aanblik van kinderen en volwassenen, die in meerdere dekens gehuld waren, heeft ons zeer geraakt. Het bouwproject is om het zo te zeggen een groot veld voor ons allen om de zaden van de beoefening, van de ondersteuning van de Drie Juwelen en van de verbreiding van de Dharma te zaaien.

Met heel ons hart verzoeken wij u, vrienden, vriendinnen en boeddhisten over de hele wereld, om dit bouwproject te ondersteunen. Daarmee kunnen wij samen met Thay het boeddhisme in het moderne leven brengen, onze toewijding op de weg van de beoefening versterken en eraan bijdragen dat Boeddha’s leer een toevlucht voor alle mensen op deze door crises bewogen wereld kan zijn.

Nog eenmaal verzoeken wij, de monniken en nonnen van het Europees Instituut voor toegepast Boeddhisme, met heel ons hart alle boeddha’s, bodhisattva’s en de patriarchen en matriarchen om hun steun, vrede en welvaren in het nieuwe Jaar van de Hond 2018.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Bhikkhu Thích Chân Pháp Ấn met de de monniken en nonnen van het Europees Instituut voor toegepast Boeddhisme,

Draag je ook een steentje bij?

Je kunt je bijdrage overmaken naar St. Leven in Aandacht onder vermelding van 'Meditatiehal EIAB'. Het bankrekeningnummer is IBAN NL52INGB0006839039 t.n.v. St. Leven in Aandacht, Almere, Nederland. (Ömdat de stichting een ANBI status heeft kunnen giften afgetrokken worden van de belasting. Dit geldt helaas alleen voor mensen in Nederland).

Wil je liever rechtstreeks doneren aan het EIAB dan is dit het bankrekeningnummer:
  • Naam: EIAB
  • Bank: Kreissparkasse Köln
  • IBAN: DE27 3705 0299 0341 5529 32
  • SWIFT-BIC: COKSDE33XXX

Foto: Eerste spade in de grond en eerste steenlegging voor de bouw van de gebeds- en meditatiehal.

eerste steen meditatiehal EIAB

 
homepage image placeholder