Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Lid worden van de Orde van Interzijn? Je kunt je aanmelden tot 1 juni

Lid worden van de Orde van Interzijn? Je kunt je aanmelden tot 1 juni

Ervaar je een diepe verbondenheid met de leer van Thich Nhat Hanh? Heb je tijd, energie en vreugde om mee te begeleiden in sangha’s, bij Dagen van Aandacht en retraites?  Ervaar je regelmatig innerlijke vrede, vreugde, mededogen en inclusiviteit? Dan is het lidmaatschap an de Orde van Interzijn (OI) wellicht iets voor jou.

De 14 Aandachtsoefeningen

De Orde van Interzijn (gesticht in 1966 door Thich Nhat Hanh) is de internationale gemeenschap van monniken, nonnen en leken, die zich hebben voorgenomen hun levenswijze te baseren op de Veertien Aandachtsoefeningen. De Nederlands-Vlaamse Orde van Interzijn bestaat inmiddels uit bijna 50 leden.

Thich Nhat Hanh schreef de Veertien Aandachtsoefeningen om beoefenaars te helpen de geest van de Bodhisattva te ontwikkelen: leven vanuit de diepe wens om alle levende wezens te helpen om hun lijden te transformeren en liefde en begrip te ontwikkelen.

Dienstverlening OI

OI-leden zijn diep toegewijd aan de lessen van Thich Nhat Hanh. Praktisch werken zij vanuit diens visie en het dagelijks beoefenen van de Veertien Aandachtsoefeningen. OI leden zijn sangha-bouwers. Zij verlenen o.a. de volgende diensten:

  • Actief meebegeleiden in de eigen lokale en in andere sangha’s;
  • Begeleiden en helpen met boeddhistische cursussen en retraites in de traditie van Thich Nhat Hanh;
  • Deelnemen aan diverse werkgroepen;
  • Bevorderen van contact tussen onze traditie, andere boeddhistische groeperingen en andere levensovertuigingen. 

Aanmeldingsprocedure 

Voor Sanghaleden die OI-lid willen worden, is er de gelegenheid om zich eerst als kennismaker en daarna als aspirant voor te bereiden op het aannemen van de Veertien Aandachtsoefeningen. Het traject start eenmaal per jaar in september en wordt begeleid door ordeleden van de werkgroep OIAG. (Orde van Interzijn Aspiranten Groep). Dat zijn: Françoise Pottier, Elly Woertman, Hilly Bol en Willy Bijl.

Op deze webpagina vind je meer informatie over de Orde van Interzijn. Daar vind je ook nadere  informatie over de aanmeldingsprocedure om lid te worden van de Orde van Interzijn.

Je kunt je aanmelden wanneer je minstens 20 jaar bent en de Vijf Aandachtsoefeningen langer dan twee jaar geleden aangenomen hebt en wanneer je minstens 2 jaar actief lid bent van een lokale sangha. Meer informatie over de voorwaarden om je aan te kunnen melden staat op de website.

Belangrijk te weten is dat je een aanmeldingsbrief moet schrijven vóór 1 juni a.s. en dat je aan je eigen sangha vraagt een aanbevelingsbrief te schrijven. Wij stellen het op prijs wanneer je een recente foto mee stuurt. Deze brieven kunnen gestuurd worden naar
Na ontvangst van beide brieven volgt vóór september een kennismakingsgesprek met twee Ordeleden. Na instemming van alle OI - leden kan in het najaar worden gestart met het traject. 

Het traject bestaat uit een Kennismakingsjaar en een Aspirantenjaar. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij in de gelegenheid is om van september t/m begin juli gedurende twee jaar volledig deel te nemen aan het traject. Het bestaat uit zes weekenden per jaar: vier OIAG weekenden en twee OI-weekenden;  daarnaast heb je in het aspirantenjaar regelmatig contact met een mentor. Het is mogelijk  dat één van de weekenden vervangen wordt door deelname aan een retraite met monastics uit het EIAB en Plum Village.  

homepage image placeholder