Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Stichting Leven in Aandacht zoekt JOU als nieuw bestuurslid

Stichting Leven in Aandacht   zoekt JOU als nieuw bestuurslid

Het bestuur van de Stichting Leven in Aandacht heeft als speerpunten Sangha opbouw, de Vietnamprojecten en het verdiepingsprogramma, ondersteund door ons magazine de Klankschaal, onze website ‘aandacht.net’ en onze administratie.

Voor elk van die speerpunten zijn vrijwilligers in werkgroepen actief. Om dit geheel in goede banen te leiden is een degelijk en doortastend bestuur nodig, van bij voorkeur minimaal 6 mensen. Momenteel zijn wij op zoek naar beoefenaars die net als wij willen helpen de wijsheid van Thich Nhat Hanh aan te bieden aan onze Nederlandstalige achterban en die een taak in het bestuur zouden willen vervullen.

Ieder bestuurslid fungeert binnen het bestuur ook als contactpersoon voor een van de bovengenoemde werkgroepen. De functies binnen het dagelijks bestuur – voorzitter, penningmeester en secretaris- zijn vervuld en wij zijn nu op zoek naar bestuursleden die – in overleg – contactpersoon naar een van die werkgroepen zou willen zijn.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. 

Voor vragen en/of meer informatie over het bestuurswerk van de Stichting Leven in Aandacht kun je contact opnemen met voorzitter Frans van Zomeren (tel 06 5324 1996).

Indien je belangstelling hebt voor de functie van bestuurslid, kun je een brief met motivatie en je CV sturen aan secretaris Ivonne Schuurmans ( ). 

waterlelie

homepage image placeholder