Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Geen dood,geen vrees - Oaseweekend - retraiteweekend

Tijdstip
22 Dec 2017 19:00 tot 24 Dec 2017 16:00
Locatie
Vriendenhuis Nooitgedacht, Tricht Middelweg 45, 4196 JG Tricht, Nederland
Beschrijving

In Vriendenhuis Nooitgedacht organiseren we elke maand met veel plezier 'Oaseweekenden' in de traditie van Thich Nhat Hanh. Dit doen we inmiddels al meer dan 10 jaar. In de Oaseweekenden kan je, in een vriendschappelijke sfeer, komen oefenen in aandachtig leven. Vier weekenden per jaar combineren we deze Oaseweekenden met de zogenaamde Vier Maanden Sangha.  

In de  Oaseweekenden van november, december, januari en februari bestuderen we het boek 'Geen dood, geen vrees' van Thich Nhat Hanh.

Op de achterflap van het boek staat:
"De dood is een precair onderwerp. Maar vanuit boeddhistisch perspectief is de dood niet het einde. Het is een tussenstap; het is niet de werkelijkheid, maar een idee dat de mens de werkelijkheid noemt. Voor iedereen die worstelt met vragen over leven en dood zal dit boek een waardevolle en inzicht verschaffende ervaring vormen. Het geeft een nieuw perspectief op het leven, een leven dat niet gehinderd wordt door angst voor de dood."

Voor wie: Voor deelname is enige ervaring in de traditie van Plumvillage noodzakelijk. Je kunt meedoen aan deze Oaseweekenden als je:

  • je deelnemer bent in een plaatselijke sangha
  • of een weekend, week of langer een retraite in de traditie van Plumvillage hebt meegemaakt.

Dit geldt ook voor beoefenaars uit andere stromingen aangezien er tijdens het Oaseweekend geen uitleg is over de specifieke meditatievormen de traditie van Plumvillage.   

marjolijn 2014Begeleiding: Het weekend wordt gefaciliteerd door dharmaleraar Marjolijn van Leeuwen (foto) en/of Paula van Pijpen, lid van de Orde van Interzijn, en vele vrienden van de Oase.

We doen alles samen
De deelnemers verzorgen om beurten het zogenaamde Heerlijke Huishouden en begeleiden ook de verschillende meditatieactiviteiten. De faciliteiten zijn eenvoudig, we zijn geen professioneel bedrijf maar een vriendengroep die samen oefent. Alles wordt verzorgd door vrijwilligers.  Daarom nemen deelnemers van het weekend zelf beddengoed e.d. mee. Een week voor het weekend ontvangen deelnemers hierover een informatiebrief. Ook kunnen we niet apart koken voor diëten. Wel kun je indien nodig natuurlijk je eigen eten meenemen.

Locatie: Vriendenhuis Nooitgedacht, Middelweg 45, 4196 JG Tricht.

Financiele bijdrage: € 60 per weekend inclusief eten; daarnaast een dana (vrijwillige bijdrage). Dana: Vriendenhuis Nooitgedacht is voortdurend in ontwikkeling. Mocht je daar een financiële bijdrage aan willen leveren, dan is die van harte welkom op bankrekening NL28 TRIO0390438308, ten name van Wonen in Aandacht.

Aanmelden: In het Oaseweekend leven we zo aandachtig en geconcentreerd mogelijk. Dat doen we zowel individueel als gezamenlijk. Vanwege het gezamenlijke deel willen we je vragen alleen in te schrijven als je het hele weekend mee kan doen en vrijdag ook op tijd kunt arriveren. De inloop met thee en tijd om je te installeren begint om 19.00 uur, het programma begint om 20.00 uur. Je kunt je aanmelden door € 60 (per 01-01-2016: 60 euro) over te maken op bankrekening NL20 INGB 0658 3292 51van M. van Leeuwen/P. van Pijpen en tevens een mailtje te sturen naar woneninaandacht@hotmail.com. Vermeld daarin kort wat je ervaring met de traditie van Thich Nhat Hanh is (deel van sangha, deelgenomen aan retraite). Afmelden met retour van de bijdrage kan tot een week voor het weekend, daarna niet meer.

Contactinformatie