Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Weet je het wel zeker? - Dag van Aandacht

Tijdstip
04 Jun 2017 09:30 tot 04 Jun 2017 17:00
Locatie
De Refter (bij Nijmegen) Rijksstraatweg 37, 6574 AC Ubbergen, Nederland
Beschrijving

Dag van Aandacht over Geweldloze Communicatie met begeleiding van Eveline Beumkes.

In aandacht en met ruimte voor stilte, denken en doen zullen we deze dag het model van Geweldloze Communicatie van  Marshall  Rosenberg verkennen.  Het model bestaat uit een aantal stappen die er o.a. op gericht zijn helder te krijgen wat je precies waarneemt, voelt en wilt én daar de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. Taalgebruik speelt hierbij een belangrijke rol. Aandacht voor de gevoelens en behoeften van anderen is in de Geweldloze Communicatie even essentieel als aandacht voor onze eigen gevoelens en behoeften. Het uiteindelijke doel is oplossingen te zoeken die tegemoet komen aan de behoeften van beiden. Deze dag ligt het accent op het verkennen en verhelderen van wat er in onszelf leeft. Pas als we zelf weten wat we voelen en willen, kunnen we dit naar anderen toe verwoorden.

Ik kan ermee omgaan als je me vertelt wat ik wel of niet deed
en ik kan omgaan met jouw interpretaties,
maar alsjeblieft, haal ze niet door  elkaar.
M.  Rosenberg

Wanneer: zondag 4 juni (1e Pinksterdag) van 9.30 tot 17.00 uur

Waar: De Refter, Rijksstraatweg 37, 6574 AC Ubbergen

Kosten: 20,00 euro (exclusief dana voor de leraar)

Begeleiding door Eveline Beumkes, dharmaleraar in de traditie van Thich Nhat Hanh, psycholoog en ervaren trainer in mindfulness, focussen en Geweldloze Communicatie

Meenemen: eigen kussentje/bankje, gemakkelijke schoenen voor de loopmeditatie en lunchpakketje. Voor soep, thee en koffie wordt gezorgd.

Inschrijven via: https://goo.gl/forms/By8kVEGqZBqXYCWh1. De inschrijving is pas definitief als 20,00 euro ontvangen is op rekening NL69 RABO 0167 8965 98 t.n.v. B. Belderok onder vermelding van "Dag van aandacht". Minimum aantal deelnemers: 15 Maximum aantal deelnemers: 40

Contactinformatie
E-mailadres: ccjm.schoenmakers@hetnet.nl
Telefoonnummer: 024 3600329

2017-06-04 09:30:00
2017-06-04 17:00:00