Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Bestuursdocumenten en gegevens van de stichting

Stichting Leven in Aandacht publiceert hier haar beleidsplan, activiteitenplan, jaarrekening en -verslag. Vragen hierover kunnen gesteld worden via bestuur@aandacht.net
Een financiëel jaaroverzicht wordt eveneens jaarlijks gepubliceerd op de website van het CBF, register Goede Doelen

2016

2015

2014

2013

GEGEVENS STICHTING LEVEN IN AANDACHT

RSIN  816054101
KvK   41214975