Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Stichting Leven in Aandacht

bord leven in aandachtStichting Leven in Aandacht  (1995) heeft als doel het gedachtegoed van Thich Nhat Hanh te verspreiden in Nederland en Vlaanderen. Ook geeft ze ondersteuning aan sangha's (meditatiegroepen), organiseert ze retraites en Dagen van Aandacht en zamelt ze geld in voor kinderen in Vietnam. 

Bekendheid geven
Via de website, de digitale nieuwsbrief en het tijdschrift De Klankschaal, geeft de stichting bekendheid aan het gedachtegoed van Thich Nhat Hanh en aan alle activiteiten in deze traditie in Nederland en Vlaanderen (zie de algemene Agenda).
Je kunt je onderaan deze pagina (footer) abonneren op de e-nieuwsbrief. Als je een machtiging afgeeft en donateur wordt ontvang je gratis ons tijdschrift De Klankschaal (verschijnt driemaal per jaar).  

Ik word donateur 

Sangha's ondersteunen
De gemeenschap van Leven in Aandacht bestaat uit ca. 80 sangha's (meditatiegroepen) in Nederland en Vlaanderen. De jongeren hebben eigen jongerensangha’s (13) gevormd met ondersteuning van de jongerenbeweging Wake Up. De stichting ondersteunt de sangha's, geeft informatie en advies en biedt alle groepen een eigen webpagina op deze website.  

Vietnamprojecten
St. Leven in Aandacht ondersteunt sinds haar oprichting projecten voor opvang en onderwijs aan arme en gehandicapte kinderen in Vietnam. Van de binnengekomen donatiegelden voor Vietnam geven wij de helft aan het Duitse fonds Maitreya, ten behoeve van de Binh Tan-school. De andere helft van het donatiegeld gaat naar de Eurasia Foundation en is bestemd voor de Beloved School. Lees meer.

Verdiepingsprogramma
St. Leven in Aandacht verzorgt studiedagen, Dagen van Aandacht, cursussen en (weekend)retraites. Deze activiteiten worden begeleid door dharmaleraren (leken of monastieke) of leden van de Orde van Interzijn. Door dit Verdiepingsprogramma te volgen krijg je meer inzicht in je beoefening en ontwikkel je ook meer kennis van het boeddhisme. Ga naar de agenda van het Verdiepingsprogramma.

ANBI
St. Leven in Aandacht is een goededoelenorganisatie en is erkend als ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften (in Nederland) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In België hebben we dit helaas (nog) niet kunnen regelen. De stichting is tevens opgenomen in het register voor goededoelenorganisaties van het CBF. In het kader van de gewenste transparantie zijn ons beleidsplan, de jaarrekeningen en jaarverslagen hier in te zien. 

Contact 

Zie ook:

 

Er zijn ruim 70 meditatiegroepen. Zoek een groep (sangha) bij jou in de buurt

homepage image placeholder