Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

[Hilly Bol]

Hilly Bol2Hilly Bol (1948), gehuwd, drie stiefkinderen. Is arts (radioloog) met langdurige ervaring in de gezondheidszorg. Na de opleiding transpersoonlijke psychotherapie (bij Centrum Boswijk) is zij geschoold in Music-Thanatology in de VS. 

Sinds 2001 is Hilly werkzaam als muziektherapeut in de terminale zorg, voornamelijk in hospices. Zij heeft zich sinds 1996 in het boeddhisme verdiept, nam deel aan vele retraites. Zij werd in 2011 lid van de Orde van Interzijn en heeft in maart 2016 de dharmalamp ontvangen.