Skip to main content

Orde van Interzijn

Aanmelden als OI-lid?

joyfully together

Vanaf 1 april 2024 tot 1 juli 2024 kun je je weer aanmelden, zoals hieronder is beschreven.

Heb je tijd, energie en geeft het je plezier om mee te begeleiden in sangha’s, bij Dagen van Aandacht en retraites, vanuit diepe verbinding met de leer van Thich Nhat Hanh? Ervaar je regelmatig innerlijke vrede, vreugde, mededogen en inclusiviteit? Heb je daarnaast kennis van het Boeddhisme, dan is de Orde van Interzijn vermoedelijk iets voor jou. De basis van waaruit ieder Ordelid leeft zijn de Veertien Aandachtsoefeningen.

Voorwaarden
Voorwaarden voor een Sanghalid om kennismaker te worden van de kerngemeenschap:

 • Je bent minstens 20 jaar oud
 • Je hebt na de officiële aanname van de 5 Aandachtsoefeningen deze regelmatig beoefend, bestudeerd en nageleefd gedurende tenminste twee jaar
 • Je hebt tenminste 2 jaar actief deelgenomen in een lokale Sangha, in harmonie met deze Sangha
 • Je bent bereid en in staat om aan de lokale Sangha het Boeddhisme vanuit de traditie van Thich Nhat Hanh aan te bieden
 • Je wilt de lokale én de Nederlands-Vlaamse Sangha ondersteunen door het organiseren van Sanghabijeenkomsten, hulp bieden bij Dagen van Aandacht, lokale retraites, én daarnaast de Klooster-Sangha dienen tijdens retraites.
 • Je hebt deelgenomen aan retraites in het EIAB (European Institute of Applied Buddhism), Plum Village of in Nederland.
 • Je hebt het vermogen en de vaardigheden om met sterke emoties te kunnen omgaan.
 • Je hebt het vermogen en de vaardigheden om harmonieuze relaties te scheppen en te onderhouden in je Sangha, je eigen familie en op je werk.
 • Je hebt voldoende tijd, energie en zin om de komende 2 jaren deel te nemen aan het aspirantentraject en om de Viervoudige Sangha te dienen. 

Aanmeldingsprocedure om kennismaker te worden:

 1. Je herkent jezelf in bovengenoemde voorwaarden
 2. Je vult het aanmeldingsformulier in en mailt dit voor 1 juli naar aanmeldingoi@aandacht.net 
 3. De eigen plaatselijke Sanghaleden vullen de aanbevelingsbrief (krijg je toegestuurd na je aanvraag) voor jou in en mailen dit vóór 1 juli naar aanmeldingoi@aandacht.net
 4. Na ontvangst van beide brieven volgt vóór september een toelatingsgesprek met twee Ordeleden
 5. Na instemming van alle OI-leden kan in het najaar worden gestart met het Aspirantentraject
 6. Het OIAG-traject bestaat uit een Kennismakingsjaar en een Aspirantenjaar. 

Van de Kennismaker wordt verwacht dat hij/zij in de gelegenheid is om van november tot september gedurende gedurende twee jaar volledig deel te nemen aan het OIAG-traject (zes weekenden per jaar: vier OIAG-weekenden en twee OI-weekenden; daarnaast heb je in het aspirantenjaar regelmatig contact met een mentor).

Informatie en contact
Mocht je na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben, stuur dan a.u.b. een mail naar aanmeldingoi@aandacht.net

Orde van Interzijn

interbeing2

De Orde van Interzijn (Vietnamees; Tiep Hien) is de internationale gemeenschap van monniken, nonnen en leken, die zich voor hun levenswijze baseren op de Veertien Aandachtsoefeningen. Deze oefeningen zijn een samenvatting van het Bodhisattva (verlicht wezen) ideaal dat binnen het Mahayana Boeddhisme een centrale rol speelt. Thich Nhat Hanh stichtte de Orde tijdens de oorlog in Vietnam in Saigon in 1966.

De Orde is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan duizend leden in Azië, Noord-Amerika, Europa en Australië. In Nederland was het eerste OI-lid Eveline Beumkes (1990), nu telt de Nederlands-Vlaamse Orde bijna 50 leden, en dit aantal groeit ieder jaar.

De 14 Aandachtsoefeningen

Thich Nhat Hanh schreef de Veertien Aandachtsoefeningen om beoefenaars te helpen zich in de geest van de Bodhisattva te ontwikkelen: leven vanuit de diepe wens om alle levende wezens te helpen om hun lijden te transformeren en liefde en begrip te ontwikkelen. De Orde van Interzijn is gebaseerd op het Handvest van de Orde van Interzijn met de volgende kenmerken:

 • Niet gehecht zijn aan opvattingen
 • Door meditatie de aard van onderling afhankelijk ontstaan rechtstreeks ervaren
 • Ervaringsgerichte lessen kunnen geven, in overeenstemming met de grondslagen van de boeddhistische leer
 • Inzicht en liefde in jezelf verder ontwikkelen en doorgeven; mensen op dit pad begeleiden in hun eigen leven.

Dienstverlening 

OI-leden zijn diep toegewijd aan de lessen van Thich Nhat Hanh. Praktisch werken zij vanuit diens visie en het dagelijks beoefenen van de Veertien Aandachtsoefeningen. Zij verlenen o.a. de volgende diensten:

 • Actief meebegeleiden in de eigen lokale en in andere sangha’s;
 • Begeleiden en helpen met boeddhistische cursussen en retraites in de traditie van Thich Nhat Hanh;
 • Deelnemen aan diverse werkgroepen;
 • Bevorderen van contact tussen onze traditie, andere boeddhistische groeperingen en andere levensovertuigingen.

Daarnaast kan op verzoek aan beoefenaars steun worden geboden bij het oplossen van stagnatie en conflicten. De basis hierbij is liefdevol, onbevooroordeeld luisteren.

OI-lid worden?


Voor sanghaleden die OI-lid willen worden, is er de gelegenheid om eerst als kennismaker en daarna als aspirant zich voor te bereiden op het aannemen van de 14 Aandachtsoefeningen. Aanmelden kan weer vanaf voorjaar 2024. Lees meer.

Dharmaleraren

Een aantal leden van de Orde van Interzijn zijn dharmaleraar. Zij kregen de lamptransmissie van Thich Nhat Hanh in Plum Village. Lees meer

OI 2015

Leden OI tijdens jaarvergadering

Lees verder: