Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vrijwilligers en vacatures

samenwerking

Stichting Leven in aandacht is een vrijwilligersorganisatie. Het organiseren van retraites en verdiepingsdagen, de redacties van de website en de Klankschaal, en taken als de administratie en de boekenverkoop worden allemaal door groepen vrijwilligers gedaan. Samen zorgen we dat zoveel mogelijk mensen in Nederland en Vlaanderen het werk van Thich Nhat Hanh leren kennen en ondersteund worden in hun beoefening van mindfulness.

Wil je helpen? Je bent welkom!

Om ons mooie werk te doen zijn vele handen nodig. Ieders bijdrage is daarom welkom, op wat voor manier dan ook. Er zijn bestuurstaken, maar ook praktische klussen. Je kunt bij een tijdelijke activiteit helpen of je voor een langere periode verbinden. Zou je je als vrijwilliger willen inzetten? Stuur dan een mailtje naar bestuur@aandacht.net. Reis- en andere onkosten worden altijd vergoed.
Op dit moment zoeken we o.a.:

Vacatures bestuur

Het bestuur van Stichting Leven in Aandacht bestaat momenteel uit 4 vrijwilligers en een toehoorder vanuit de Wake-up sangha. Samen proberen we alle activiteiten in goede banen te leiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Speerpunten zijn: sangha-opbouw, Vietnamprojecten, het verdiepingsprogramma, en de ondersteuning daarvan via oa. communicatie en (financiële) administratie. Elk bestuurslid houdt zich bezig met een speerpunt en met taken die zich verder aandienen. Samen stippelen we het beleid voor de komende jaren uit. We vergaderen gemiddeld eens per 2 maanden, sinds coronatijd via zoom. Tussendoor doen we onze taken vanuit huis óf daar waar het nodig is.

Op dit moment zijn er geen vacatures.