Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vrijwilligers

samenwerkingSt. Leven in Aandacht is een vrijwilligersorganisatie. Zowel bestuur als administratie, de redacties van website en de Klankschaal en de verschillende werkgroepen draaien geheel op vrijwilligers. Iedere groep heeft zijn eigen doelstellingen en taken. Er is geen hierarchie in de organisatie. 

Werkgroepen
Met veel liefde en inzet worden verschillende taken uitgevoerd of diensten geleverd. Dit betreft bestuurstaken, werkgroepen, administratie, schrijven voor website en Klankschaal, organiseren boekenverkoop op bijeenkomsten, etc.

Locatie
Er is geen gezamenlijk kantoor. Vrijwel alle taken kunnen thuis worden uitgevoerd achter je eigen PC of laptop. Vergaderingen worden tot een minimum beperkt.

Vergoeding
Reiskosten en andere gemaakte kosten worden vergoed. 

Vacatures vrijwilligers 

Op dit moment zijn er geen concrete vacatures, maar je kunt altijd informeren of je kunt bijdragen aan ons werk. Mail voor informatie naar het bestuur van de stichting via bestuur@aandacht.net.