Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Privacybeleid

Stichting Leven in Aandacht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 is ingegaan

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leven in Aandacht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan onze activiteiten en/of omdat u deze aan ons verstrekt bij een donatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam, tel nr en e-mailadres van contactpersoon (alleen bij retraites)
 • Wensen t.a.v. overnachtingen en accommodaties
 • IBAN (alleen bij donaties)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

St. Leven in Aandacht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw gegevens te registreren voor deelname aan een activiteit, uw betaling te bevestigen en de gegevens door te geven aan de locatie en/of de leraar.
 • Uw gegevens te registreren i.v.m. een donatie, uw betaling te bevestigen en de gegevens door te geven aan de administratie van de stichting.
 • Uw gegevens te registreren i.v.m. een aankoop in de webshop om u het artikel toe te sturen en de betaling te bevestigen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

St. Leven in Aandacht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard op deze website..

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Leven in Aandacht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve aan betrokkenen bij de organisatie van een activiteit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

St. Leven in  Aandacht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De analytische cookies zijn van belang om het gebruik van de website te volgen en te analyseren. Dit doen wij op basis van geanonimiseerde gegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St. Leven in Aandacht en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webredactie@aandacht.net 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

St. Leven in Aandacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webredactie@aandacht.net