Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Vietnamprojecten

Stichting Leven in Aandacht zamelt geld in voor projecten in Vietnam, het geboorteland van Thich Nhat Hanh. Het donatiegeld is bestemd voor twee specifieke scholen in Vietnam. De helft van ons donatiegeld gaat naar het Maitreyafonds (van onze Duitse vrienden), dat geld inzamelt voor het hulpprogramma Hieu & Thuong (Understanding and Love) in Vietnam. Dit programma werd in de jaren 60 door Thich Nhat Hanh en zuster Chan Khong opgezet en wordt door sociaal werkers in Vietnam uitgevoerd. Het programma dat nauw verbonden is aan Plum Village, is vooral gericht op het ondersteunen van kleuterscholen. Kinderen krijgen maaltijden en leerkrachten een aanvulling op hun karige salarissen, zodat ze niet wegtrekken naar de stad. Ook worden schoolgebouwen gerenoveerd. Binnen dit programma gaat het donatiegeld van Leven in Aandacht voornamelijk naar de school in de plaats Binh Tan. De andere helft van ons donatiegeld gaat naar Stichting Tam Binh in Hué voor onderwijs en dagbesteding voor gehandicapte kinderen. Voor deze kinderen zijn nog weinig voorzieningen in Vietnam.

In 2020 werd door St.Leven in Aandacht €37.500 overgemaakt naar de Vietnamprojecten!

tam binh2Centrum Tam Binh is een in 2016 opgezet centrum in de stad Hué voor onderwijs aan en dagbesteding voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  De kinderen leren basisvaardigheden als taal, rekenen en sociale vaardigheden om mogelijk in de toekomst in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast zijn er volop activiteiten om samen bezig te zijn zoals tuinieren, schoonmaken en koken. Het meest recente project  is de theetuin, vlakbij de school en in de buurt van twee toeristische trekpleisters in Hué. Het project omvat het aanleggen van de theetuin en het bouwen van een theehuis annex winkeltje. Het wordt een leerwerkplaats voor de leerlingen. St. Leven in Aandacht heeft dit project met een extra bijdrage ondersteund. 

Centrum Tam Binh wordt vanuit Nederland eveneens en zeer actief ondersteund door de stichting Tam Binh, die nauw betrokken is bij de opbouw en ontwikkeling, ook vanuit pedagogische deskundigheid. 

kinder gruen

De Binh Tan school in de plaats Binh Tan ten zuiden van Ho Chi Minh stad is een kleuterschool met 270 kinderen in de leeftijd van 2 - 6 jaar. Er zijn tien leerkrachten werkzaam, inclusief de kokkin. De kinderen zijn vanaf 07.00 tot 17.00 uur op school, zodat de ouders kunnen werken en de kinderen in een veilige en stimulerende omgeving kunnen zijn. De kinderen krijgen twee maal per dag een maaltijd van rijst met groenten, met soms een beetje vis of vlees. Ons donatiegeld wordt voornamelijk besteed aan de salarissen van de leerkrachten en kok en aan maaltijden voor de kinderen.

Doneren

Wil je ons helpen arme en gehandicapte kinderen in Vietnam te ondersteunen, geef dan hier online een donatie.
Je kunt ook zelf een bedrag overmaken naar NL52INGB0006839039 t.a.v. Stichting Leven in Aandacht, Leiden, Nederland. Geef op je overschrijving aan dat je donatie bestemd is voor Vietnam. We waarderen je donatie enorm en danken je voor je vrijgevigheid.

Ik geef een donatie

Actueel

Lees het verslag van de activiteiten van het Maitreyafonds in 2020, het jaar van de Coronapandemie en zware overstromingen.

Contact

Heb je vragen over de Vietnamprojecten dan kun je deze stellen aan: vietnamprojecten@aandacht.net

Zie ook: