Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Stichting Leven in Aandacht

bord leven in aandachtStichting Leven in Aandacht (1995) heeft als doel het gedachtegoed van Thich Nhat Hanh te verspreiden in Nederland en Vlaanderen. We organiseren meditatiedagen en retraites en nodigen monniken en nonnen uit naar Nederland en Vlaanderen te komen. Ook zamelen we geld in voor kinderen in Vietnam.

Verdiepingsprogramma

St. Leven in Aandacht verzorgt verdiepingsdagen, cursussen en (weekend)retraites in het kader van haar Verdiepingsprogramma. Deze activiteiten worden begeleid door dharmaleraren (leken of kloosterlingen) of leden van de Orde van Interzijn. Het programma is bedoeld om beoefenaars de gelegenheid te geven zich te verdiepen in het boeddhisme en te leren deze wijsheid toe te passen in het eigen dagelijkse leven. Zie de agenda van het Verdiepingsprogramma

Bekendheid geven aan de traditie van Thich Nhat Hanh en Plum Village

Via de website, de digitale nieuwsbrief, het tijdschrift De Klankschaal en ook via social media als Facebook, Twitter en Instagram en haar kanaal op Youtube, geeft de stichting bekendheid aan de traditie van Thich Nhat Hanh en aan alle activiteiten in deze traditie in Nederland en Vlaanderen. Onderaan deze pagina kunt je doorklikken naar de sociale media en kun je je abonneren op de (digitale) nieuwsbrief. Heb je (ook) graag een papieren magazine dan kun je donateur worden en ontvang je gratis (driemaal per jaar) ons tijdschrift De Klankschaal

Ik word donateur

Sangha's ondersteunen

De gemeenschap van Leven in Aandacht bestaat uit ca. 75 sangha's (meditatiegroepen) in Nederland en Vlaanderen. De jongeren hebben eigen jongerensangha’s (13) die worden ondersteund door jongerenbeweging Wake Up (18 tot 35 jaar). De stichting ondersteunt de sangha's, geeft informatie en advies en biedt alle groepen een eigen webpagina op deze website.

Vietnamprojecten

St. Leven in Aandacht ondersteunt sinds haar oprichting projecten voor opvang en onderwijs aan arme en gehandicapte kinderen in Vietnam. Van de binnengekomen donatiegelden voor Vietnam geven wij de helft aan het Duitse fonds Maitreya, ten behoeve van de Binh Tan-school. De andere helft van het donatiegeld gaat naar de Eurasia Foundation en is bestemd voor  dagopvangcentrm Tam Binh. Lees meer.

Vertrouwenspersonen

Stichting Leven in Aandacht vindt het erg belangrijk dat de beoefening plaats kan vinden in een veilige omgeving. De voorwaarden hiertoe zijn heel concreet beschreven in het document Ethisch leven in de traditie van Thich Nhat Hanh, gebaseerd op de Vijf Aandachtsoefeningen, die ons door Thich Nhat Hanh zijn aangereikt. Toch kunnen zich situaties voordoen van ongewenste of zelfs schadelijke omgangsvormen. Voor die situaties zijn de Procedureregels bij een klacht opgesteld en is er een werkgroep vertrouwenspersonen, bestaande uit 3 leden, die hierbij hulp en ondersteuning kan bieden.

Voor een advies kun je ook extern bij de vertrouwensersonen van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) terecht. 

ANBI

St. Leven in Aandacht is een goededoelen organisatie en is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften (in Nederland) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In België hebben we dit helaas (nog) niet kunnen regelen. De stichting is tevens opgenomen in het register voor goededoelenorganisaties van het CBF. In het kader van de gewenste transparantie zijn ons beleidsplan, de jaarrekeningen en jaarverslagen in te zien op deze webpagina..

Contact