Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

De boeddhistische leer van Thich Nhat Hanh

TNH PeaceHet boeddhisme biedt ons diepe wijsheden die onze beoefening van mindfulness kunnen verdiepen en verrijken. Ze helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen. Het boeddhisme leert ons wat het betekent om werkelijk te leven. Door meditatie en mindfulness ontdekken we manieren om met de problemen van het leven - ons eigen lijden en dat van de wereld - om te gaan en het pad van liefde en begrip te volgen. 

Onze leraar Thich Nhat Hanh heeft zijn hele leven besteed aan het overdragen van de leer van de Boeddha, de Dharma geheten. Tot op zeer hoge leeftijd gaf hij overal op de wereld lezingen (dharmatalks) tijdens retraites. Zijn gedachtegoed is gebaseerd op studie van de oudste boeddhistische teksten, verrijkt met actuele inzichten uit wetenschap en filosofie. Het is een omvangrijk en rijk gedachtegoed, dat is neergelegd in tal van boeken, tijdschriftartikelen en films. Veel boeken zijn in het Nederlands vertaald. Zie ons boekenoverzicht.
Kort gezegd is de boeddhistische leer van Thich Nhat Hanh sterk gericht op het dagelijks leven, in het gezin, in relaties en in de maatschappij. Hoe we daarin steeds meer kunnen leven vanuit liefde en begrip. Het is een heel praktische vorm van boeddhisme, door hem ook toegepast of geëngageerd boeddhisme genoemd.

Plum Village online

Er zijn veel dharmatalks van Thich Nhat Hanh bewaard gebleven op YouTube. Ook hebben we op deze website enkele in het Nederlands vertaalde lezingen van onze leraar en inspirator.
Inmiddels treden vele dharmaleraren in het voetspoor van Thich Nhat Hanh, zowel leken als kloosterlingen. Tijdens retraites en dagen van aandacht verzorgen zij lezingen en brengen daarbij hun eigen, nieuwe accenten aan. Deze lezingen kun je bekijken op Plum Village Online, het  YouTube kanaal van de internationale Plum Village Community for Engaged Buddhism. 

Verdiepingsprogramma in Nederland en Vlaanderen

Stichting Leven in Aandacht organiseert in Nederland en Vlaanderen verdiepingsdagen en (weekend)retraites. Deze hebben tot doel mensen de gelegenheid te geven hun mindfulness beoefening te verdiepen met kennis en inzichten uit de boeddhistische leer van Thich Nhat Hanh. Dat is geen theoretische kennis, maar altijd gerelateerd aan toepassing in het dagelijks leven: thuis, in je omgeving en in de maatschappij. De stichting werkt hierbij samen met leken dharmaleraren uit Nederland en Vlaanderen. Ook worden meerdere malen per jaar monniken en nonnen uitgenodigd om retraites en Dagen van Aandacht te begeleiden. Bekijk hier de agenda van het verdiepingsprogramma.

Nederlandse dharmalezingen

StichtinLeven in Aandacht heeft inmiddels ook een eigen YouTube kanaal met daarop een aantal lezingen van Nederlandse dharmaleraren, monniken en nonnen van het hoofdklooster  in Zuid-Frankrijk Plum Village en van het klooster in Duitsland, het EIAB. Hieronder een lezing van broeder Phap Xa en zuster Jina (Chan Dieu Nghiem), beide opgenomen tijdens retraites in 2018.

Meer dharmatalks

You Tube Leven in Aandacht

Lees meer