Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Leven in aandacht

Leven in AandachtCommentaar op het Satipatthana-Soetra
In dit boek bespreekt Thich Nhat Hanh het onderricht van de Boeddha over de wijze waarop men de aandacht op het lichaam, de gevoelens, de gesteldheid van de geest en de objecten van de geest gevestigd kan houden. 

 

Door middel van deze aandachtsmeditatie kunnen we inzicht en begrip krijgen en bevrijding, vrede en vreugde realiseren. Leven in aandacht bevat een nieuwe vertaling van het bekende Satipatthana-soetra en Thich Nhat Hanhs eigentijdse commentaar daarop. Deze gaan vergezeld van praktische oefeningen en overdenkingen die de toepasbaarheid van de beoefening van bewuste aandacht in het dagelijks leven onderstrepenThich Nhat Hanh leert de lezer methodisch omgaan met stemmingen als woede en jaloezie. Wie aldus in aandacht leert leven, weet het beste in zichzelf en de ander – kind, partner, vriend of vreemde – naar boven te halen en kan de vergankelijkheid van alle verschijnselen met gelijkmoedigheid en mededogen tegemoet treden. Een praktisch boek dat inzicht geeft in meditatietechniek en de essentiële waarden in dit leven.In de appendix staan vertalingen van twee andere versies van deze tekst. Thich Nhat Hanh geeft een korte vergelijking tussen de drie versies van dit soetra.

Oorspronkelijke titel: Transformation and Healing
Uitg. Asoka / november 2002 (2e druk) / 192 blz. / paperback