Mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh

  • Vrolijk van de leegte

    De eerste keer dat ik de Hartsoetra hoorde, gezongen door Bert Evens, werd ik daar heel vrolijk van. Ik had geen idee waar ik vrolijk van werd. De woorden waren voor mij een rijstebrij waar ik weinig of niets van begreep. Er was één zin die me tot op de dag van vandaag niet meer heeft losgelaten: ‘Omdat er niets te verwezenlijken is’.

homepage image placeholder