Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Het hart van Boeddha's leer

b.kl.hart v BLVan pijn en verdriet naar vreugde, inzicht en zelfkennis
In dit boek maakt Thich Nhat Hanh ons vertrouwd met de kernleer van het boeddhisme, zoals de vier edele waarheden en het edele achtvoudige pad, en laat hij zien dat Boeddha's lessen ook voor de moderne mens zinvol en toegankelijk zijn. 

De kernbegrippen worden in overzichtelijke hoofdstukken besproken waarbij vooral de persoonlijk getinte voorbeelden en de praktische oefeningen (met name de nadruk op het oplettend zijn) verhelderend zijn. Thich Nhat Hanh geeft met dit boek aan mensen die in niet-boeddhistische culturen zijn opgegroeid, de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in fundamentele boeddhistische begrippen. De grote verdienste van dit boek ligt er daarnaast in dat het in toegankelijke stijl geschreven is en voorzien is van veel praktische aansporingen ter beoefening. Zeer geschikt als introductie in het boeddhisme.

 

Oorspronkelijke titel: The heart of Buddha's teaching
Uitg. Altamira-Becht | nov 2016 | 280 blz. | paperback