Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Omhelzen

omhelzen

Wanneer we elkaar omhelzen, verbinden we onze harten en weten we dat we niet afgescheiden zijn van elkaar. Wanneer we elkaar mindful omhelzen, wordt de andere persoon echt en levend. 

We kunnen elkaar altijd omhelzen en zo - wanneer we maar willen - de warmte en stabiliteit ontvangen van een vriend of een familielid. Je kunt deze vorm van mindfulness beoefenen met de mensen om je heen en zelfs met een boom. Elkaar met bewuste aandacht omhelzen geeft veel vreugde en kan ook bijdragen aan verzoening en begrip.

Hoe omhelzen we?

We beginnen met naar elkaar te buigen als begroeting. Daarna ademen we met aandacht drie keer diep in en uit, waardoor we helemaal in het hier en nu aankomen. Vervolgens openen we onze armen en omhelzen elkaar. We houden elkaar vast gedurende drie in- en uitademingen. Met de eerste ademhaling besef je in vreugde dat je aanwezig bent in het huidige moment. Met de tweede ademhaling ben je je bewust van de aanwezigheid van de ander in ditzelfde moment en ook dat stemt tot vreugde. Met de derde ademhaling ben je je ervan bewust dat je samen aanwezig bent, precies hier en nu en kun je grote dankbaarheid en blijdschap ervaren over dit samenzijn. Daarna laat je elkaar los en buig je naar elkaar om elkaar te bedanken.

Verzoening

Elkaar omhelzen kan ook een diepgaande oefening in verzoening zijn. Tijdens een omhelzing kun je dan bijvoorbeeld in stilte zeggen:

….... [naam], je bent erg belangrijk voor mij.
Sorry dat ik zo weinig aandacht voor je had.
Ik heb fouten gemaakt. Geef me de kans opnieuw te beginnen.
Ik neem me voor voortaan meer oplettend te zijn.