Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha Aan Zee

Oostende

Adres bijeenkomst

Ontmoetingscentra De Schelpe (vr) en De Ballon (za)

Contactgegevens

Marc Michiels
G.: 0495/467120
E.: mediterenaanzee@gmail.com

Over ons

In september 2018 zijn we officieel van start gegaan als een beginnende meditatiegroep in het OC De Schelpe.
Een jaar later in september 2019 werd er gestart met een tweede groep op zaterdagochtend in het OC De Ballon.
Iedereen die wil (leren) mediteren is welkom. De rode draad in onze Sangha is oefenen en ons verdiepen in een LEVEN IN VOLLE AANDACHT.
We doen dit hoofdzakelijk door het toepassen van mindfulness volgens de traditie van de Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh.

Onze activiteiten

We komen iedere vrijdagochtend samen in het ontmoetingscentrum De Schelpe, Elisabethlaan 32, 8400 Oostende,
en om de twee weken op zaterdagochtend in het ontmoetingscentrum De Ballon, Mansveldstraat 11, 8400 Oostende.
Beide bijeenkomsten zijn verschillend maar ze zijn gelijklopend van aard.
We starten met een stille of geleide meditatie. Aansluitend is er de mogelijkheid om liefdevol te delen over je eigen beoefening en ervaringen. Een korte toelichting volgt over een thema, hoofdstuk uit een boek, een inspirerende tekst,... Aansluitend is er de de mogelijkheid om vragen te stellen.
Afronden doen we met een stille meditatie of wandelmeditatie (bij mooi weer buiten).

Zowel op vrijdagochtend als op zaterdagochtend starten we om 10.00 uur.
We ronden af rond 11.30 uur - 12.00 uur.

Van half juni tot half september doen we stille meditatie buiten aan de rand van de zee op de Oostelijke strekdam Oostende ter hoogte van De boeg van de HMS Vindictive.
Iedere dinsdagochtend om 09.30 uur enkel bij mooi weer.

Tweemaal per jaar organiseren we een tweedaagse retraite in het Karmelietenklooster in Brugge.

Hoe kun je meedoen?

Je kunt te allen tijde instappen er is geen ervaring vereist.
Als je voor de eerste keer komt vragen we je een kwartier vroeger te komen.

Kosten

We vragen 3€ deelname in de kosten.