Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha van Hulpverleners

Doorn

Adres bijeenkomst

Landgoed Beukenrode, gebouw 2M, Beukenrodelaan 2, Doorn

Contactgegevens

Hanneke Timmerman
E.: timmerman.hanneke@gmail.com
Hilly Bol
E.: hilly.bol@xs4all.nl

Over ons

In het voorjaar van 2003 heeft dharmaleraar en hulpverlener Jan Boswijk het initiatief genomen om een sangha voor hulpverleners op te richten. Juist voor hulpverleners, omdat zij veel te maken hebben met lijden. 
Om anderen echt behulpzaam te kunnen zijn is het belangrijk steeds weer contact te maken met je eigen hulpbronnen. En zeker als je dit met elkaar doet, elkaar daarbij helpt en ondersteunt, dan voelt dat als krachtige voeding. Inmiddels telt de sangha ongeveer 65 leden en wordt nu geleid door een stuurgroep.

Onze activiteiten

We komen ongeveer tien keer per jaar een dag bij elkaar op zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. We oefenen door middel van verschillende vormen: zitmeditatie, loopmeditatie, eetmeditatie maar ook tijdens het theedrinken, de dharmalezing en het dharmadelen oefenen we oplettendheid. Van moment tot moment aandacht schenken aan wat we werkelijk aan het doen zijn.

Kosten: De kosten bedragen € 65 per jaar. Dit is voor de huur van de ruimte en voor de lunch die wordt verzorgd.

Retraites
Ook organiseren we jaarlijks een korte retraite met onze sangha. 

Agenda: zie de agenda op onze eigen website

Data 2024: 
 • 14 januari
 • 18 februari
 • 17 maart
 • 14 april
 • 5 mei
 • 16 juni
 • 7 juli
 • 8 september
 • 6 oktober
 • Sangharetraite donderdagavond 7 t/m zondagmiddag 10 november
 • 8 december

Hoe kan je meedoen?

Wie belangstelling heeft, nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen. Dat kan iedereen zijn die met ons mee wil oefenen en die hulpverlener is van beroep – therapeuten, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, pastores, enz. zijn welkom. Verder moeten deelnemers aan de sangha de intentie hebben zich werkelijk te verbinden: dat wil zeggen zoveel mogelijk aanwezig zijn. Om mensen de gelegenheid te geven kennis te maken met de Sangha van Hulpverleners hebben de bijeenkomsten driemaal per jaar het karakter van een instroomdag.