Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Meer informatie over doneren

Periodieke schenking

Periodiek schenken aan stichting Leven in Aandacht kan met een schenkingsovereenkomst indien je minimaal 5 jaar en minimaal € 100 per jaar doneert. Met een schenkingsovereenkomst is je donatie jaarlijks geheel fiscaal aftrekbaar (dit geldt alleen voor Nederland). Werkwijze schenkingsovereenkomst Stichting Leven in Aandacht:

  • Vul online het model schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst volledig in. Lees de toelichting op de website van de Belastingdienst.
  • Print en onderteken (met je partner, indien van toepassing) beide exemplaren van de overeenkomst.
  • Stuur beide exemplaren van de overeenkomst met kopie legitimatiebewijs naar: Penningmeester St. Leven in Aandacht, Dobbedreef 171, 2231 SB Leiden of naar penningmeester@aandacht.net .
  • Wij zullen het ontvangen 'exemplaar voor de schenker' in blok 4 voorzien van onze gegevens, ondertekenen en aan je terugsturen voor je eigen administratie en de Belastingdienst, voor het geval deze erom vraagt n.a.v. je belastingaangifte.

Testament of legaat

Je kunt de stichting op twee manieren in je testament opnemen: door een erfstelling of door een legaat. Bij een erfstelling ontvangt de stichting een erfdeel (een percentage van de erfenis). Bij een legaat stel je vooraf een bedrag vast dat na je overlijden wordt nagelaten aan de stichting. Je kunt ook een specifiek project aangeven waarvoor je je geld beschikbaar wilt stellen, zoals de Vietnamprojecten. St. Leven in Aandacht hoeft geen successierechten meer te betalen.

Vragen

Heb je vragen over doneren? Neem dan gerust contact met ons op via penningmeester@aandacht.net