Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

24 oktober 2023

Een uitnodiging om samen te zitten voor vrede

Als reactie op de huidige situatie in het Midden-Oosten delen we een open brief, een geleide meditatie en een brief aan de president van de Verenigde Staten afkomstig van de leiders van de Plum Village Community for Engaged Buddhism.

Open brief

Van de internationale Plum Village gemeenschap van
Zen Meester Thich Nhat Hanh

19 oktober 2023

De Boeddha, een vredeswerker temidden van het geweld en de conflicten van zijn tijd, zei dat haat niet beantwoord moet worden met haat; alleen liefde en mededogen kunnen een antwoord zijn. Hij noemde dit een eeuwige waarheid, een eeuwige wet.

Het huidige conflict in het Midden-Oosten komt voort uit een lange, complexe en onrustige geschiedenis. Het is zo pijnlijk om te zien wat daar gebeurt, vooral voor burgers aan beide kanten. We doen een beroep op alle strijdende partijen om onmiddellijk te stoppen met moorden en geweld. Dit is moeilijk, maar er is geen andere manier. Er kan geen oplossing zijn, geen einde aan het lijden als de dingen blijven zoals ze nu zijn.

Onze leraar, Eerwaarde Thich Nhat Hanh, die tientallen jaren oorlog meemaakte in Vietnam en zijn leven wijdde aan vrede, heeft gezegd dat de mens niet onze vijand is. "Onze ware vijand is haat, onwetendheid, angst en het zaad van geweld diep in ons bewustzijn." Vanuit boeddhistisch perspectief zijn de oorlogen in het Midden-Oosten, Oekraïne en daarbuiten een collectieve manifestatie van het menselijk bewustzijn; van de collectieve destructieve energie die in de mensheid bestaat. Deze destructieve energie is een fundamentele oorzaak van menselijk lijden. Als lid van de menselijke familie heeft ieder van ons de plicht om het lijden in onszelf te herkennen en de verantwoordelijkheid om 'het zaad van geweld' om te zetten in de realiteit van vrede.

We kunnen beginnen met het oplossen van dagelijkse conflicten in onszelf, onze families, onze relaties met vrienden, onze samenlevingen. De hele wereld moet zich oefenen in vrede. Het is altijd mogelijk om samen te leven. Het is altijd mogelijk om samen te zitten en te praten over verzoening, zodat er een oplossing gevonden kan worden. We hebben een wereldwijde gemeenschap nodig van individuen die in dit bewustzijn leven om de problemen en crisissen in de wereld aan te pakken.

In deze moeilijke tijd is het belangrijk om thuis te komen bij onszelf en onze emoties tot rust te brengen. We nodigen onze Israëlische, Palestijnse en Oekraïense vrienden en iedereen die lijdt in conflictgebieden uit om bij ons te komen zitten, zodat we, samen, woede en haat kunnen kalmeren, schadelijke acties kunnen stoppen, ons hart kunnen openen, mededogen kunnen opwekken en de krachtige energie van vrede kunnen uitstralen.

Onze geliefde Israëlische en Palestijnse vrienden hebben dringend de steun nodig van de internationale gemeenschap - van ieder van ons. Ze moeten weten dat de hele wereld deelt in hun lijden en verdriet, dat we onze liefde sturen en bidden voor hun veiligheid en welzijn. Dit is een tijd voor de hele menselijke familie om ons vermogen tot wijsheid, mededogen, tolerantie en vrede te manifesteren.

Zoals onze leraar zegt:

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg'.

Al onze voorouders en nakomelingen rekenen op ons om een vreedzaam leven op Aarde op te realiseren.

Met liefde en vertrouwen,

2023.10.20 Seals 1024x278

2023.10.20 Buddha 1024x683

Een geleide meditatie om stabiliteit te cultiveren en mededogen uit te stralen (verkort)

In deze pijnlijke tijd voor de wereld bieden we een meditatie aan om ons te helpen stevigheid en stabiliteit te cultiveren, zodat we ons hart kunnen openen, mededogen kunnen uitstralen en allen die lijden onder oorlog en andere rampen kunnen steunen. De krachtige energie van mededogen kan woede, haat en geweld bekoelen.

We beginnen met rechtop te zitten en volgen zachtjes onze in- en uitademing. We ontspannen ons lichaam en richten geleidelijk onze aandacht op onze onderbuik, waarbij we de energie geleidelijk laten zakken naar onze onderbuik, die ons energiecentrum en onze wortel is.

 

Inademend, laat de energie in mijn lichaam te zinken naar mijn onderbuik.
Uitademend, stel ik me voor dat mijn lichaam wortelt in de Aarde.

Diep verbonden met de Aarde, adem ik in.
Uitademend, laat ik de energie in mijn lichaam dieper in de Aarde zinken.

Met een groeiend gevoel van stabiliteit, stevigheid en vrede,
nodig ik iedereen die lijdt in oorlogsgebieden om te zitten met ons.

Ik nodig alle Israëli's en Palestijnen uit om met ons zitten, nu, in stabiliteit en stevigheid.
Zo stabiel, dat woede, haat, verdriet, depressie en hopeloosheid ons niet uit evenwicht brengen.
Zo stevig dat deze oorlog ons niet kan wegblazen of tot slachtoffer maken.

De mens is niet onze ware vijand. Onze ware vijand is de haat, het geweld en de onwetendheid in onszelf.

Ik ben diep verbonden met de Aarde. Ik ben heel stabiel en solide.

Ik nodig nu vrienden uit
van Oekraïne, Rusland, Syrië, Afghanistan, Jemen, Somalië en alle onrustige plaatsen op Aarde om met ons te zitten.

Ik nodig vrienden uit van plaatsen die verwoest zijn door aardbevingen, branden, overstromingen en andere rampen
om met ons te zitten.

We zullen samen stevig en stabiel zitten, onze wortels diep in de Aarde verbonden, zodat deze moeilijkheden ons niet kunnen wegblazen of ons tot slachtoffers maken.

Ik ben stevig als een berg, vrij van alle haat, vrij van alle geweld.

Ik laat de energie van compassie vanuit mijn hart naar buiten stromen om mijzelf en allen die trauma's, geweld en dood meemaken te omarmen.

Moge de energie van mededogen ons allen op Aarde omarmen om ons te helpen helen en onze moeilijkheden te transformeren.

Moge de krachtige energie van mededogen helpen om de haat, de woede en het geweld te bekoelen, zodat alle vrienden in oorlogsgebieden beschermd kunnen worden.

De Boeddha onderwees: "Haat moet niet beantwoord worden met haat; alleen liefde en mededogen kunnen een antwoord zijn. Dit is de eeuwige waarheid, de eeuwige wet."

Het is altijd mogelijk om samen te leven. Het is altijd mogelijk om samen te zitten en verzoening te bespreken zodat er een oplossing gevonden kan worden.

Moge iedereen op aarde zijn hart openen, zodat iedereen het licht kan zien, het licht van God, het licht van goedheid, van schoonheid en waarheid.

We blijven onze stevigheid en stabiliteit cultiveren, zodat we op dit moment steun kunnen bieden aan allen die lijden onder conflicten tussen mensen en met de natuur.

De enige uitweg is onze vrede, onze stevigheid, onze stabiliteit. Met deze energie bieden we hulp; we steunen hen. We omarmen hen met alle compassie in ons hart.

PDF

2023.10.20 Buddha UH sunlight


Een brief aan de president van de Verenigde Staten van Amerika

Aan de edelachtbare Joseph R. Biden, Jr.
President van de Verenigde Staten van Amerika

Uw missie in het Midden-Oosten
Een open brief van de Internationale Plum Village Gemeenschap van
Zen Meester Thich Nhat Hanh

19 oktober 2023

Geachte Heer President,

In deze tijd van oorlog verwacht de wereld van de Verenigde Staten dat zij hun invloed aanwenden in het Midden-Oosten om een onmiddellijk einde te maken aan het doden en het geweld daar, en om de stroom humanitaire hulp naar Gaza te versnellen.

Uit jarenlange ervaring, mijnheer de President, weet u dat conflicten - hoe hardnekkig ook - het best worden opgelost als er vooruitgang kan worden geboekt met vredesonderhandelingen, hoe complex die ook mogen zijn. Er kan geen einde komen aan het lijden in het Midden-Oosten als de zaken blijven zoals ze nu zijn.

Wij geloven dat, zoals de Boeddha zei, haat niet beantwoord moet worden met haat; alleen liefde en mededogen kunnen een antwoord zijn. En zoals onze leraar, Eerwaarde Thich Nhat Hanh, zei in een leven van vredesbevordering tijdens en na de Vietnamoorlog: "Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg."

Tijdens een historisch bezoek aan Vietnam in 2016 prees president Obama hoe voormalige vijanden hun relatie hadden getransformeerd, waarbij hij de woorden van onze leraar citeerde: "In een echte dialoog zijn beide partijen bereid om te veranderen." Vietnam en de VS zijn daar het bewijs van, zoals versterkt door uw recente bezoek aan Hanoi.

Als leerlingen van Eerwaarde Thich Nhat Hanh doen we vandaag een open uitnodiging aan mensen om samen te zitten voor vrede in het Midden-Oosten, Oekraïne en andere oorlogsgebieden. We bieden ook een meditatie, leringen, beoefening en gebeden ter ondersteuning van allen die begrip, mededogen, tolerantie en vrede willen cultiveren in zichzelf, hun families, hun gemeenschappen en naties.

Met respect nodigen wij u, minister Blinken, en uw hele team uit om bij ons te komen zitten waar en wanneer u maar kunt, want er is geen tijd te verliezen. Het is onze vurige hoop dat u erin zult slagen een echte dialoog in het Midden-Oosten op gang te brengen tussen allen die naar vrede verlangen en bereid zijn te veranderen.

Met vriendelijke groeten,

2023.10.20 Seals 1024x278


Originele Engelstalige versie