Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

10 juli 2023

Geef gul aan Plum Village. Een anonieme donor verdubbelt uw gift

De 'Thich Nhat Hanh Foundation', de stichting die de wereldwijde Plum Village community ondersteunt, doet een dringende oproep voor donaties. Deze zijn bestemd voor renovatie en onderhoud van de gebouwen van het hoofdklooster, Plum Village Frankrijk. Een anonieme donor verdubbelt uw gift.

Hierbij de brief van de Foundation, door ons vertaald:

Lieve lezer,

In januari was het een jaar geleden dat onze dierbare leraar Thich Nhat Hanh ("Thay") overleed. Vandaag wil ik je aanmoedigen om deel uit te maken van zijn voortzetting door samen met mij een van zijn meest dierbare erfenissen te steunen - het Plum Village klooster in Frankrijk.

Thay heeft ons allemaal zoveel kostbare geschenken gegeven, variërend van zijn inzichtgevende woorden tot zijn inspirerende aanwezigheid. Onze 11 oefencentra zijn ook onbetaalbare parels die hij ons heeft nagelaten. Om deze geschenken te eren, hebben we allemaal een rol te spelen in het in stand houden ervan. Thay heeft ons de zorg toevertrouwd voor meer dan 700 kloosterlingen - de levende belichaming van zijn leer. Het ondersteunen van deze bijzondere mensen en plekken is een prachtige kans om het voortbestaan van Thay te garanderen in een wereld die dat nog nooit zo hard nodig heeft gehad.

Hoewel al onze centra zorg nodig hebben, heeft Plum Village Frankrijk de meest dringende behoeften: nieuwe woningen voor de zusters, nieuwe gastenverblijven en werk aan de infrastructuur zoals water, elektriciteit en septische systemen. Hieronder kun je meer lezen. 

Plum Village Frankrijk heeft dringend uw hulp nodig [lees de brochure]

Onze oefencentra zijn zowel een thuis voor onze monastieke broers en zussen als een plek waar we allemaal naartoe kunnen gaan voor toevlucht en vernieuwing. De invloed van de centra gaat de wereld in: ieder van ons profiteert ervan, of we er nu wel of niet op bezoek kunnen komen. Zo zijn bijvoorbeeld veel van onze opmerkelijke online oefenbronnen afkomstig van deze speciale plaatsen.

We moeten investeren in de voortzetting van Thay's werk.
Ik kan geen betere manier bedenken om zijn werk voort te zetten dan door de oefencentra te waarderen, erin te investeren en ze te steunen. Het is nu aan ons om precies dat te doen - om die heilige taak voort te zetten. Om te nemen wat hij heeft opgebouwd en er niet alleen voor te zorgen dat het blijft bestaan, maar dat het blijft groeien, innoveren en uitbreiden.

Ik heb vandaag een speciaal verzoek. Velen van u geven elk jaar donaties waar de gemeenschap op vertrouwt en die in feite cruciaal zijn voor de voortzetting van de activiteiten van de kloosters. Ik hoop dat u wilt overwegen een speciale extra gift te geven voor de hoognodige renovatie en bouw in Plum Village.

En dankzij de vrijgevigheid van een anonieme donor kan de opbrengst van uw gift worden verdubbeld. Er is een matching fonds van $1 miljoen USD voor giften voor de renovatie en bouw van Plum Village.

Ga naar de donatiepagina

Nogmaals heel erg bedankt voor alle verschillende manieren waarop je deze prachtige gemeenschap steunt - door je beoefening, je tijd, je financiële donaties, maar ook vanuit je hart.

Een lotus voor jou,
Brian Clancy
Voorzitter Adviesraad
Thich Nhat Hanh Foundation

Toevoeging bestuur stichting Leven in Aandacht:

Als stichting willen we donaties faciliteren. Men kan een bedrag overmaken naar Stichting Leven in Aandacht onder vermelding van "noodkreet Plum Village" en gebruikmaken van de belastingvoordelen die behoren bij doneren aan een ANBI-stichting (alleen voor Nederlandse donateurs). Wij zorgen dan dat het bij de Thich Nhat Hanh Foundation terecht komt zodat het in aanmerking komt voor de verdubbeling.

Bankrekeningnummer: NL52INGB0006839039, St. Leven in Aandacht, Leiden, Nederland