Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Leden van de werkgroep vertrouwenspersonen

Jan Boswijk

JanBoswijk

Jan Boswijk (1944) is sinds 1998 lid van de Orde van Interzijn en ontving in 2004 de transmissie tot dharmaleraar van Thich Nhat Hanh.
Opleidingen: psychologie, gestalttherapie, bio-energetica, groepsdynamica, organisatie-ontwikkeling en meditatie. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen, was verbonden aan het Nederlands Huisartsen Instituut. Daarnaast vervulde hij leidinggevende en uitvoerende functies aan verschillende trainings- en therapie-instituten. Jan leidt sinds 1968 therapiegroepen en startte in 1979 een eigen praktijk voor therapie en meditatie, die uitgroeide tot Centrum Boswijk en het Boswijk Instituut, centrum voor psychotherapie. De laatste vijftien jaar gaf hij vooral kortere en langere retraites in Nederland, Hongarije, en Frankrijk. Voor meer informatie over de activiteiten van Jan Boswijk zie de website van Centum Boswijk, School voor Aandachtsontwikkeling.

Margriet Messelink

MargrietMesselink

Margriet Messelink (1954) is sedert 2000 actief deelneemster en begeleidster van sangha’s binnen de traditie van Thich Nhat Hanh, en sinds 2009 lid van de Orde van Interzijn.
Opleidingen: kinderverzorging & opvoeding, sociale- en verslavingsgeneeskunde, psychosynthese, transpersoonlijke therapie bij Jan Boswijk. Zij werkte als jeugdarts, hoofd afdeling jeugdgezondheidszorg, psychotherapeute, begeleider meditatiegroepen, verslavingsarts KNMG, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
Zie ook website van Sangha Almere

Danique Franck

DaniqueFranck 

Danique Franck (1988) is sinds 2011 actief beoefenaar van de mindfulness-meditaties in de traditie van Thich Nhat Hanh en sinds 2015 actief deelneemster en begeleidster van Wake-Up Sangha’s in de traditie. Daarnaast organiseert ze samen met haar partner retraites.
Opleidingen: opleiding tot lichaamsgerichte psychotherapeut, opleiding tot Registermediator & master in de Rechtsgeleerdheid. Zij werkt/werkte als jurist binnen de hersteloperatie m.b.t. de toeslagenaffaire, als begeleider van complexe dossier binnen het aardbevingsgebied in Groningen en als mediator. Als vrijwilliger heeft zij ervaring als buurtbemiddelaar.

Voor informatie, overleg of het indienen van een klacht kun je een e-mail sturen naar vertrouwenspersonen@aandacht.net