Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Geen dood, geen vrees

geen dood geen vreesWijsheid voor het leven
Vanuit boeddhistisch perspectief is de dood niet het einde. Het is een tussenstap; het is niet de werkelijkheid, maar een idee dat de mens de werkelijkheid noemt. Thich Nhat Hanh gaat in dit boek in op belangrijke boeddhistische begrippen zoals vergankelijkheid, niet-zelf en interzijn, de verbondenheid van alles en iedereen.

Hij behandelt het belang van leven in het hier en nu en geeft uitleg over de voortzetting van je denken, spreken en handelen in alles om je heen. Met oefeningen en handreikingen voor aanvaarding van het leven en de dood. Voor iedereen die bezig is met vragen over leven en dood zal dit boek een waardevolle en inzichtverschaffende ervaring vormen. Het geeft een nieuw perspectief op het leven, een leven dat niet gehinderd wordt door angst voor de dood.

 

Oorspronkelijke titel: No death, no fear
Uitg. Ten Have | heruitgave okt 2014 | 192 blz. | paperback