Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

De kunst van het leven

De kunst van het levenDe kern van Boeddha's leer
In het boek 'De kunst van het leven' werpt Thich Nhat Hanh een nieuw licht op ons bestaan, onze relaties en onze verbondenheid met de wereld, alles rijkelijk voorzien van persoonlijke ervaringen. Ook in dit boek staat mindfulness centraal.

 

Volgens Thich Nhat Hanh geeft het beoefenen van mindfulness antwoord op onze diepste vragen. Zijn zeven meditaties gaan bijvoorbeeld over zelfonderzoek en compassie, heilzaam voor ons sociale leven. Zo kunnen we geluk en vrijheid ervaren, zelfs als het levenseinde nadert.

Uitgever Ten Have | 2018 | 208 pagina's
Eerder was de titel van dit boek 'Leven'. De inhoud is ongewijzigd gebleven.