Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Algemene voorwaarden

Stichting Leven in Aandacht (hierna te noemen LIA) organiseert verdiepingsdagen en retraites (hierna te noemen activiteiten) in het kader van haar Verdiepingsprogramma Leven in Aandacht. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf de start van het verdiepingsprogramma in 2014.

1. INSCHRIJVING

Deelnemers aan activiteiten zijn ingeschreven:

  1. als ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, en
  2. wanneer ze online of via een bankoverschrijving het deelnamebedrag hebben betaald.

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

In het geval er aan deelname aan een activiteit, zoals bij de jaartraining ‘Aandachtig leven in de wereld’, een intake/kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat LIA vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijf- en deelnamekosten worden bij voorkeur direct online betaald via Ideal of Bancontact. Een bankoverschrijving dient binnen 7 dagen bij LIA te zijn binnengekomen. Na 7 dagen ontvangt de deelnemer een herinnering. De betaling dient vervolgens binnen 1 week binnen te zijn. Daarna kan de deelnemer geen rechten meer aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat LIA dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren kan alleen via e-mail. De datum van ontvangst van de e-mail is bepalend. 
LIA hanteert de volgende annuleringsregeling: tot 4 weken voor aanvang van een activiteit 90% restitutie van het inschrijfgeld; tot 2 weken 75%; daarna wordt geen restitutie meer gegeven. Bij een serie dagen of weekends kan alleen geannuleerd worden vóór aanvang van de serie (eerste dag of weekend) conform bovenstaande termijnen.

5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het is mogelijk deelname aan een activiteit te verschuiven naar een andere datum. Dit kan alleen na instemming en met medewerking van LIA. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

6. AFGELASTEN VAN ACTIVITEITEN

LIA heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere activiteiten, met opgave van redenen, te verzetten of te annuleren. Redenen kunnen zijn een te gering aantal aanmeldingen of situaties waarbij de locatie niet in staat is de activiteit doorgang te laten vinden. Bij afgelasten van een activiteit worden de deelnemers uiterlijk 10 dagen voor aanvang ingelicht. In alle gevallen dat LIA zelf besluit een activiteit niet door te laten gaan vindt 100% restitutie van het deelnamebedrag plaats.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle activiteiten geldt, dat iedere deelnemer voor zichzelf verantwoordelijk is. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Als je bepaalde programmaonderdelen, om welke reden dan ook, niet kan of wil doen, ben je op geen enkele wijze verplicht aan deze mee te doen.

8. PRIVACY

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd opgeslagen.  Persoonlijke gegevens van deelnemers en hun contactpersonen worden niet gedeeld met derden.

9. KLACHTEN

LIA beschikt sinds januari 2021 over een formele klachtenprocedure. Lees verder

 

STICHTING LEVEN IN AANDACHT
Dobbedreef 171, 2231 SB Leiden

www.aandacht.net
verdieping@aandacht.net of bestuur@aandacht.net