Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Open Hart Sangha

Alkmaar / Bergen

Adres bijeenkomst

Nesdijk 20, 1861 MK Bergen

Contactgegevens

E.: openhartsangha@gmail.com

Over ons

De Alkmaarse sangha is in 1985 ontstaan. Er is een vaste kern met daaromheen wisselende deelnemers. Sommigen mediteren sinds kort bij de sangha, en anderen langere tijd en ook vanaf het begin. Wij komen bij elkaar in Bergen in een prachtig nieuw gebouw op een natuurterrein, met de mogelijkheid om in de omringende tuin loopmeditatie te doen.

Een kerngroep van zes mensen heeft de organisatie op zich genomen en onderhoudt contact met de landelijke St. Leven in Aandacht. Sommige sanghaleden mediteren in kleinere groepjes vaker bij elkaar thuis. In september 2009 zijn wij met de sangha op retraite gegaan. Sindsdien noemen wij onszelf Open Hart Sangha. Ook in 2011, 2013 en 2015, 2016, 2018 en 2020 waren er sangha-retraites. Verder organiseren wij ook regelmatig een Dag van Aandacht.

 

Onze activiteiten

Sanghabijeenkomsten worden geleid door twee wisselende begeleiders die een thema kiezen, een programma voorbereiden en de bijeenkomst begeleiden in overleg met de deelnemers.

Op de eerste zondag van de maand is er  regelmatig een "buiten sangha", bijeenkomsten die buiten plaatsvinden voor o.a. loopmeditatie en andere meditatievormen die in onze traditie gebruikelijk zijn.

Elke maand zijn er twee bijeenkomsten in de Berkeley, meestal op de tweede en de vierde zondagochtend , van 10 tot 13 uur. Kom je met de fiets, dan kan je die parkeren naast de Berkeley. Kom je met de auto, dan parkeren op de Nesdijk of in de buurt, maar niet op het parkeerterrein van Eric's Landwinkel.

Op de derde zondag van de maand is er een online bijeenkomst. Het thema en programma onderdelen zijn op al deze zondagen hetzelfde. 

Leidraad is een boek van Thich Nhat Hanh, in 2023-24 zijn dat de boeken Met Zen de planeet redden    en Het hart van Boeddha's leer.

Voor alle bijeenkomsten ontvangen sanghaleden een uitnodiging waarin het thema van de bijeenkomst en de wijze van deelname wordt toeglicht, als je opgenomen bent in de mailing list. Voor sommige bijeenkomsten geldt dat je je van tevoren aanmeldt.

Programma
De sanghabijeenkomst in De Berkeley bestaat meestal uit:
♦  korte uitleg over het programma en eventuele thema
♦  20 minuten zitmeditatie
♦  loopmeditatie of lichaamsoefeningen zoals de 'mindful movements'
♦  20 minuten geleide zitmeditatie
♦  loopmeditatie buiten, met vooraf of achteraf samen zingen van Plum Village lied
♦  pauze met thee en lekkers
♦  korte toelichting op een thema uit het boek
♦  bezinning / uitwisseling in groepjes over eigen vragen of de meditatie: dharma delen.

De online sangha duurt meestal 1,5 uur en bestaat uit een geleide meditatie en dharma delen / uitwisseling.

Data in seizoen 2023/24

Sanghaleden die zich hebben opgegeven voor de mailgroep ontvangen per mail een uitnodiging voor bijeenkomsten met informatie over die bijeenkomst.

Bijeenkomsten in de Berkeley: 3 en 24 september, 8 en 22 oktober, 12 en 26 november, 10 december 2023. In 2024: 7 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart, 14 en 28 april,12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 14 juli 2024. 

Online Open Hart sangha van 10 - 11.15uur: 3e zondag van de maand: 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december 2023. 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 jumi 2024.

Vier keer per jaar organiseren wij een Ceremonie voor de Recitatie van de Vijf Aandachtsoefeningen. Deelnemers uit andere sangha's zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden op bovenstaand  emailadres.

De volgende Dag van Aandacht is op zaterdag 15 juni 2024.

 

Kosten: Per keer wordt een bijdrage van € 5 gevraagd voor een live bijeenkomst, of minder naar draagkracht; of een jaarbijdrage van € 60.

Hoe kan je meedoen?

De groep staat open voor nieuwe belangstellenden: graag eerst aanmelden via bovenstaand emailadres, zodat we je goed wegwijs kunnen maken. 

Mail ons  als je met ons wil kennismaken. Vermeld daarbij of je ervaring hebt met meditatie in de traditie van Thich Nhat Hanh door deelname aan een sangha of het bijwonen van een retraite.