Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha Almere

Almere

Adres bijeenkomst

Van Hanh Pagode, Sumatraweg 350 (aan het spoor, bij station Oostvaarders)

Contactgegevens

Margriet Messelink
T.: 036-523 91 83
E.: leveninaandacht@xs4all.nl
Mitja
E.: mitjaburg@gmail.com

Over ons

Aandacht werkt als de stralen van de zon:
de zon schijnt zonder enige inspanning
en alles verandert daardoor.
Als we onze emoties, onze gedachten
blootstellen aan het licht van aandacht,
zullen ze veranderen,
zoals een bloem zich opent naar de zon...
Thich Nhat Hanh 

Sinds 2007 komt Sangha Almere-Buiten op de dinsdagavond bij elkaar. Ons gezamenlijk oefenen is gericht op het ontwikkelen van aandacht, begrip en liefde, gebaseerd op lessen van Zenleraar Thich Nhat Hanh, grondlegger van het geëngageerd Boeddhisme.

Onze activiteiten

Om de week ben je (in de even weken) op dinsdagavond van 19:15 tot ca. 22:00 uur van Harte Welkom in de Van Hanh Pagode, de mooie Vietnamese tempel in Almere Buiten. Je hoeft geen Boeddhist te worden, geen meditatiekennis of meditatie-ervaring te hebben om mee te doen.

Tijdens de Kerstvakantie en de zomervakantie zijn er geen bijeenkomsten.

Het verloop van een Sangha-avond:
Vanaf 19.15 uur ben je welkom; de zitplekken voor de bijeenkomst worden dan klaar gelegd.

Om 19:45 uur begint de meditatieavond, de buitendeur gaat om 19:40 uur dicht. We starten vaak met een paar bewegingsoefeningen of een korte inleiding over een thema  Hierna is er geleide zitmeditatie en/of mediteren in stilte, met halverwege een loopmeditatie of opmerkzaam bewegen. We eindigen met thee en het delen van eigen ervaringen. Soms oefenen we met Diepe ontspanning, of Aarde aanraken, of de Aandachtsoefeningen, of een ceremonie. Tussen 21.30 uur en 21:45 uur wordt de meditatiebijeenkomst afgesloten.                         

Eenmaal per maand staan we stil bij een deel van een hoofdstuk uit het boek Met Zen de Planeet redden, wat iedere deelnemer van te voren thuis heeft gelezen en voorbereid.                

De Sanghabijeenkomsten worden in principe voorbereid en begeleid door Sanghaleden van de kerngroep, maar ook andere Sanghaleden dragen hierin bij.

Voor de Sanghaleden bedraagt de bijdrage per bijeenkomst € 4,00. Dit is volledig voor het gebruik van de tempel. Daarnaast is een vrijwillige extra bijdrage (=dana) voor het tempelonderhoud natuurlijk altijd welkom!

De tempel werd en wordt gefinancierd door mensen uit Vietnam die in de jaren ‘70 als bootvluchteling naar Nederland zijn gekomen. Zie voor meer informatie: http://www.vanhanhpagode.nl/

Programma Sanghabijeenkomsten 1e helft 2024 in de Van Hanh Pagode, Sumatraweg 350, Almere Buiten

Januari

 9   Aandacht vanuit je hart

20  Thich Nhat Hanh eren

Februari

  6   Leessangha Boek Met zen de planeet redden: deel 2, 1e hoofdstuk, blz 95 t/m 108

20   Gatha's voor iedere dag 

Maart

   5   Leessangha Boek Met zen de planeet redden: deel 2, 2e hoofdstuk, 1e helft, blz 109 t/m 120                                                                             

19   Aandacht verbindt, ook met onze voorouders

April

  2   Leessangha Boek Met zen de planeet redden: deel 2, 2e hoofdstuk, 2e helft, blz 120 t/m 135  

16   Lichaam in lichaam (1 van de 4 velden van aandacht) 

28   Picknick in Den Uyl Park (bij regen binnen)

30   Leessangha Boek Met zen de planeet redden: deel 2, 3e hoofdstuk, 1e helft, blz 136 t/m 151  

Mei

14   Vijf AandachtsOefeningen  

25.  Meditatief wandelen in Cirkelbos (incl. labyrint) 

28.  Leessangha Boek Met zen de planeet redden: deel 2, 3e hoofdstuk, 2e helft, blz 152 t/m 168     

Juni

11   Dankbaarheid

25   Meditatieve yoga

Hoe kan je meedoen?

Heb je belangstelling en wil je aan de meditatie-avonden deelnemen, of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar Mitja via mitjaburg@gmail.com