Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha Leven in Aandacht Amsterdam

Amsterdam

Adres bijeenkomst

Boeddhistisch Centrum Amsterdam, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam

Contactgegevens

Baltus van Laatum
G.: 06 - 12 07 94 55
E.: bvanlaatum@planet.nl

Over ons

De Amsterdamse sangha is in 1992 in het leven geroepen, na een lezing van Thich Nhat Hanh in Amsterdam en een meditatieweekend onder leiding van zuster Jina. De begeleiding van de sanghabijeenkomsten wordt roulerend verzorgd door enkele kerngroepleden. Soms zijn er speciale activiteiten, zoals de Open Dag, een meditatieve maaltijd, de traditionele picknick voor de start van de zomervakantie of een theemeditatie in december. 

Onze activiteiten

Sangha-bijeenkomsten op vrijdagavond

De sangha komt iedere vrijdagavond bij elkaar van 19.00 - 21.30 uur. Vanaf 18.45 uur is de deur open. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. We starten weer op vrijdag 8 september, op een nieuwe locatie: Boeddhistisch Centrum Amsterdam, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam (gelegen op het WG terrein). Als je voor het eerst komt graag vooraf opgeven bij Marcel:  marcelspekle@hotmail.com.

Eens in de maand is het mogelijk ook online (via Zoom) aan de avond deel te nemen. Neem hiertoe even contact op met Baltus (bvanlaatum@icloud.com), dan krijg je de link toegestuurd. Zodra het najaarsroosterbekend is, worden de online avonden hier vermeld.

Het programma is gewoonlijk als volgt: geleide meditatie, loopmeditatie, stille meditatie, 10 bewegingsoefeningen in aandacht, video of tekst van Thich Nhat Hanh*, thee drinken in aandacht, dharmadelen / uitwisselen van ervaringen rond de beoefening. 

*Elke 3e vrijdag van de maand worden de Vijf Aandachtsoefeningen gelezen en besproken (i.p.v. een tekst van Thich Nhat Hanh).                                                                                                                                                                                             

Sangha-bijeenkomsten op zondagavond: WakeUp Amsterdam

WakeUp Amsterdam, de jongerensangha (18 - 35 jaar) in de traditie van Thich Nhat Hanh, komt elke zondag van 19.00 - 21.00 uur bij elkaar in Centrum Resonance: Davisstraat 131, 1057 TJ Amsterdam.

Neem contact op met Jan-Jitze voor meer informatie over de samenkomsten van WakeUp Amsterdam: amsterdam@wkup.nl 

Voor meer informatie over WakeUp, zie de website van WakeUp Nederland: https://wkup.nl/steden/amsterdam/                                                                                                                  

 

Online trainingen Mindful Communiceren door dharmaleraar Eveline Beumkes

Eveline geeft diverse online trainingen over liefdevol spreken en aandachtig luisteren, naar onszelf en anderen:

- Basistraining Verbindend/Geweldloos Communiceren - Je eigen gevoelens en behoeften beter leren herkennen, verwoorden en erkennen. Zelf de volle verantwoording nemen voor wat je voelt en nodig hebt. Vrijheid en kracht ervaren op het moment dat je uit de afhankelijkheid stapt. Vreugde en vervulling naarmate je je leven meer vorm gaat geven o.b.v. je eigen waarden. Trouw leren zijn aan jezelf.

- Vervolgtraining Verbindend/Geweldloos Communiceren - Proberen te begrijpen wat de gevoelens zijn die in anderen leven en wat de behoeften zijn waar hun woorden en daden uit voortkomen, in welke vorm deze behoeften ook geuit worden ('kritiek' of 'verwijten'). Vanuit dit begrip met compassie leren luisteren en reageren.

- Zelfcompassietraining op basis van Focussen - Er leren zijn voor alles wat binnen aanklopt, met uitnodigende, oordeelloze aandacht, zonder samen te vallen met je gevoelens. In dit proces gaandeweg ervaren ... het paard weet zelf de weg naar huis ...

- Training Empathisch luisteren - Leren luisteren om te begrijpen ... om een ander zó te begrijpen, zoals hij of zij zichzelf begrijpt. Een kwaliteit van aandacht ontwikkelen die onvoorwaardelijke acceptatie uitdrukt en die de ander de veilige ruimte biedt die nodig is om de eigen binnenwereld verder te verkennen. Een weg van heling en groei voor beiden.

Zie voor actuele data en een uitgebreide beschrijving van de trainingen: www.mindfulcommuniceren.nl 

 

Voor wie?

Iedereen is welkom op onze sanghabijeenkomsten op vrijdagavond. We nodigen je van harte uit om met ons mee te oefenen, ook als je nog geen ervaring met mediteren hebt. Je kunt op een stoel of op een kussen zitten. Elke eerste vrijdag van de maand houden we - om 18.45 uur - een korte introductie voor wie nog niet bekend is met meditatie in de traditie van Thich Nhat Hanh. Ook is er die avond iets meer uitleg en begeleiding bij de meditaties en overige programmaonderdelen.

Door wie?

De vrijdagavonden worden afwisselend begeleid door deelnemers die al langer meedraaien.