Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Online Sangha de Lotusbloem

Online Sangha de Lotusbloem (Facebook)

Adres bijeenkomst

Facebook

Contactgegevens

Kerngroep: Mitja Nezer-Blanckenburg, Stefaan Hansoul, Sveja Marinova
E.: Sangha.de.lotusbloem@gmail.com

Over ons

Online Sangha De Lotusbloem bestaat alleen op het web in de vorm van een Facebookgroep. We zijn een boeddhistische Sangha voor Nederlandstaligen in de traditie van zenleraar Thich Nhat Hanh (Thay – leraar), onder de koepel van Stichting Leven in Aandacht (aandacht.net).

We willen elkaar ondersteunen in het ontwikkelen van een levenswijze die gebaseerd is op liefdevolle aandacht, begrip en respect voor alles wat zich in en om ons afspeelt. De inzichten van Thich Nhat Hanh zijn daarvoor onze belangrijkste leidraad. Als Sangha willen we onze eigen inzichten en ons leerproces met elkaar delen.

Naast liefdevolle aandacht, begrip en mededogen zijn vertrouwen en verbondenheid de dragende pijlers van de Sangha. De deur staat open voor iedereen. Maar de beoefening raakt het diepste van ons wezen. Omdat we in deze groep een veilige plek willen bieden om daarover te delen, is het van het grootste belang dat ieder zich engageert om het vertrouwen niet te schaden.

Onze activiteiten

Iedereen is vrij om anderen uit te nodigen om samen in verbondenheid te mediteren. Daarnaast bieden we inspiratie adhv teksten, filmpjes, reflectieoefeningen, ... Vragen en ervaringen kunnen op elke moment gedeeld worden. Omdat we in deze groep een veilige plek willen bieden om dat te doen, is het van het grootste belang dat ieder zich engageert om het vertrouwen niet te schaden.

We verwachten van jou openheid en eerbied voor de inbreng van anderen. Indien er zaken gebeuren die wij een gevaar achten voor de veiligheid van andere Sanghaleden, houden wij ons het recht voor betrokken posts te verwijderen of je lidmaatschap te annuleren.

Hoe kan je meedoen?

Iedereen kan zich aanmelden door lid te worden van onze besloten Facebookpagina.

Na je aanvraag om lid te worden, verwelkomen we jou op het prikbord van de Sangha. Je zal gevraagd worden om je binnen de 14 dagen voor te stellen aan de Sangha. Ga je daar niet op in, dan vervalt je lidmaatschap na die 14 dagen.

Download flyer

Zie ook onze pagina op Google