Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha Oss

Oss

Adres bijeenkomst

Talentcentrum, Linkensweg 1 B, 5341 CA OSS

Contactgegevens

Greta Gould-Koek
E.: greta.koek@telfort.nl

Over ons

In het Talentcentrum in Oss huist Sangha Oss, onze groep mensen die zich sterk verbonden voelt met de traditie van Thich Nhat Hanh (ook wel liefdevol "Thay" genoemd). 

Onze activiteiten

De sangha avonden zijn op woensdagavond in de oneven weken van 19:15 - 21:15 uur, inloop vanaf 19:00 uur.

De sangha-avonden hebben de ene week een vast patroon (geleidemeditatie, loopmeditatie, stiltemeditatie), de andere week behandelen we een thema, een boek, of wat er verder aan inbreng is. De avonden eindigen we met onze thee samen in stilte te drinken, waarna er gelegenheid is om in aandacht en met respect te dharmadelen.

Kosten: We vragen een vrijwillige bijdrage vanaf 4 euro

Hoe kan je meedoen?

Weet je van harte welkom. Je ideeen en gedachten mogen er allemaal zijn, mits passend in de traditie van Thich Nhat Hanh. We begroeten je graag !