Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

17 maart 2024

De kracht van verbeelding

Door Koen Demeyer

Om zijn leringen over mindfulness, vrede en geluk kracht bij te zetten maakt Thich Nhat Hanh dikwijls gebruik van natuurbeelden. Dit zijn enkele voorbeelden:

  •  "Adem in en maak contact met de bodem van de zee, adem uit en laat je diep als de zee worden, rustig en ruim." 
  •  "Een bloem kan niet bloeien zonder zonlicht, en de mens kan niet leven zonder liefde."
  • "Je bent als een boom en deze heeft ook tijd nodig om te bloeien."
  • "Als je naar een boom kijkt en je beseft dat de boom niet alleen uit de boom bestaat, maar uit de hele kosmos, dan zie je een wolk in de boom. Zonder een wolk kan er geen regen zijn, zonder regen kan de boom niet groeien. En dus is de wolk ook in de boom."

Als natuurmens heeft Thich Nhat Hanh mij altijd diep weten te raken. Door het mij inbeelden van zijn natuurbeelden kom ik gemakkelijk in focus en aandacht.

Verbeelding is als communicatiemiddel al zo oud als de mensheid zelf. “Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun bewuste en onbewuste innerlijke beelden. Verbeelden is waarschijnlijk het krachtigste psychologische middel dat er bestaat.” zegt Prof. Jan Taal van de Amsterdam School for Imagery (1).

Verbeelding én meditatie zijn manieren om in contact te komen met ons onderbewustzijn. Dit is het domein waar alles mogelijk wordt en de waar de aanzet wordt gegeven tot actie in het dagelijks leven. Net zoals bij meditatie gaat verbeelding over het observeren innerlijke zintuigelijke beleving op basis van tast, geluid, geur, beeld en beweging. Het combineren van meerdere zintuigen tegelijk werkt hierbij versterkend. De taal van de verbeelding is de moeder van zowel dialoog, kunst, wijsheid en actie. Op die manier is het een bron van heling en creativiteit. Jan Taal drukt dit als volgt uit:

In ieder van ons zijn zelfversterkende bronnen,
die vergelijkbaar zijn met de wortels en de stam van een boom.
en van waaruit takken blijven groeien als ze de kans krijgen.
Met imaginatie neem je op een organische wijze de regie in dit proces.

Verbeelding en meditatie zijn voor mij twee kanten van dezelfde medaille: Bij meditatie is mijn lichaam en de geest het werkdomein en bij verbeelding functioneert de natuur voor mij als mijn ‘externe’ lichaam. Uiteindelijk smelten beide benaderingen samen tot één totaalbeleving, of zoals Thich Nhat Hanh treffend verwoordt:

“De zon is mijn hart. Mijn hart is de zon. De zon en mijn hart zijn één. Als je de zon ziet, zie je mijn hart. Als je mijn hart ziet, zie je de zon.”

Wil je meer weten over wat verbeelding betekent? Lees dan het artikel over “ De drie stadia van imaginatie.” (2)

(1) Website Amsterdam School for Imagery https://www.imaginatie.nl/
(2) Artikel prof. Jan Taal: https://www.imaginatie.nl/wp-content/uploads/2020/10/De-drie-stadia-van-imaginatie.Jan-Taal.3.5.19.pdf