Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

09 juni 2024

De zinloosheid van het zitten - Beoefenen in het licht van het lijden in de wereld

Door Leni Cellini

Wat zit ik mensen toch aan te sporen om te vertragen,
om naar binnen te gaan, om de stilte op te zoeken
als de wereld in brand staat?

Hoe kunnen we op een kussen gaan zitten
terwijl er zoveel mensen lijden?
Is dat wel te verantwoorden?

Het kan zo zinloos lijken…
Egoïstisch zelfs, egocentrisch.
Waarom zouden we daar tijd aan besteden?

Daar zit ik soms wat mee gewrongen.
Met de ogenschijnlijke zinloosheid van het zitten.
En sluimerende schuldgevoelens tot gevolg.

Geëngageerd boeddhisme

Mijn leraar Thich Nhat Hanh (Thay) was hierin heel duidelijk.
Hij zei dat we van ons kussen moeten afkomen
om actief bij te dragen aan een betere wereld.

Mediteren alleen is niet genoeg.
Er is ook actie nodig.
Heilzame, geweldloze actie.

Geëngageerd boeddhisme, noemde hij het.
Waar spiritualiteit en activisme samenkomen.
Waar meditatie en actie niet langer tegengestelden zijn.

Maar, zo zei hij ook heel duidelijk,
mindfulness is wel de basis voor heilzame actie.
Onze daden dienen voort te komen uit onze beoefening.

Grounded in Being

Met andere woorden: wat we doen
is onlosmakelijk verbonden met ons Zijn.
Onze manier van Zijn bepaalt de kwaliteit van onze acties.

Onze beoefening vormt de bedding voor onze daden.
Onze handelingen moeten geworteld zijn in Zijn.
In het Engels klinkt het mooier: Grounded in Being.

Daarom legde Thay heel vaak de nadruk op zelfzorg.
Als je goed voor een ander wil zorgen, begin bij jezelf.
Als je een verschil wil maken in de wereld, begin dan vanbinnen.

Want wijsheid en mededogen zijn de vruchten van meditatie.
De beoefening van mindfulness brengt inzicht en liefde voort.
Laat dat nu net kwaliteiten zijn die de wereld nodig heeft.

Interbeing

Het meest bijzondere en wat me het meeste raakt,
is dat Thay helemaal geen onderscheid maakte
tussen onszelf en de ander.

Hij zag dat we diep met elkaar verbonden zijn
en dat afgescheidenheid een illusie is.
Dat er geen afzonderlijk zelf bestaat.

Zorg dragen voor jezelf
is zorg dragen voor de ander.

Goed zorgen voor jezelf
is zorgen voor de aarde.

Op die manier kan jouw ochtendmeditatie
een daad van liefde zijn voor jezelf en voor de wereld.

Al kan het soms nog zo betekenisloos lijken,
het is ontzettend zinvol en helend om te doen.

Jouw ademhaling, jouw aanwezigheid, jouw beoefening
is een kostbaar geschenk voor jezelf en je omgeving.

Blijf dus steeds opnieuw de weg naar binnen gaan.
Je doet er de wereld een grote dienst mee.

De blog is eerder verschenen op de website van Leni.