Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

11 april 2023

Dialoog over structuur Leven in Aandacht

Op 4 april werd door het bestuur van St. Leven in Aandacht een online overleg georganiseerd om verder te praten over een nieuwe structuur voor de gemeenschap van Leven in Aandacht. Een structuur die alle groepen als één geheel laat functioneren. Eerder waren hierover al diverse online bijeenkomsten en een retraiteweekend in november vorig jaar.

Kort verslag 'dialoog over Structuur Plum Village Nederland & Vlaanderen' op 4 april 2023 via zoom

Toen het bestuur ruim 2 jaar geleden aantrad, was één van de eerste bezigheden kennis te maken met de verschillende werkgroepen en andere organen binnen de grote sangha. Van die (online) gesprekken is veel geleerd over de behoeften en taken van deze werkgroepen. Gebleken is dat onderlinge strubbelingen en misverstanden ontstaan door de veranderde omstandigheden in en rondom onze gemeenschap en het ontbreken van duidelijke structuur. Op basis daarvan hebben bestuursvergaderingen (brainstorm sessies) geleid tot het ter tafel komen van een voorstel tot structuurverandering.

Dit voorstel is op 4 april nogmaals besproken met geïnteresseerden, waarbij we kunnen terugkijken op een vruchtbaar en voedend samenzijn in het belang van de hele gemeenschap. Het besluit is genomen om een stap te doen in de vorm van het organiseren van een eerste overgangsbijeenkomst, waarbij de beoefening en de bespreking van structuurvoorstellen centraal zullen staan.

Bestuur St. Leven in Aandacht