Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

16 januari 2024

Masterclass Klimaat Psychologie & Dharma Onderricht

Sinds 2022 komt een groep van boeddhistische leraren en studenten in een BUN-werkgroep bijeen om te onderzoeken welke respons mogelijk is vanuit boeddhistisch perspectief op de dreigingen van klimaatverandering en de neiging van zovelen om hiervan weg te kijken. Boeddhistische beoefening staat niet los van de uitdagingen waar we als samenleving voor staan, maar hoe blijven we gelijkmoedig, terwijl we meebewegen met de noden van deze tijd? 

Vanuit deze intentie ontstond het volgende:
Op 19-20 april 2024 organiseren we een tweedaagse Masterclass Klimaat-psychologie & Dharma Onderricht.

Twaalf Nederlandse boeddhistische leraren (of begeleiders) scholen zich in één dag op het gebied van klimaat-psychologie en onderhavige gesprekstechnieken. Op dag 2 verkennen zij de mogelijkheden om binnen de sangha aandacht te schenken aan de ecologische crisis.

We beogen:
1) gezamenlijkheid te versterken,
2) ieders vermogen tot bewustwording en activering te vergroten, en
3) ieders inzicht in het instrumentele van boeddhistische termen en methoden te vergroten, teneinde
4) hier binnen de eigen sangha mee aan de slag te gaan en daarnaast uit te kunnen reiken naar de Nederlandse boeddhistische gemeenschap als geheel.

Opzet

Dag 1 wordt geleid door de trainer en initiatiefnemer van Klimaatgesprekken in Nederland, Manu Busshots.
We verdiepen ons in:
• psychologische dynamiek van o.a. cognitieve dissonantie en – ontkenning;
• effectieve gesprekstechnieken, rekening houdend met verdedigingsmechanismen;
• oefenen van bovengenoemde gesprekstechnieken;
• dynamiek van rouwverwerking, bewustwording gaat gepaard met gevoelens van rouw;
• belang van methodiek en voor zelfzorg.

Dag 2 wordt begeleid door leden van de BUN-werkgroep en zo mogelijk andere deelnemers aan de masterclass.
Het programma wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers.

Voor- en nazorg

In een intake-gesprek wordt met de deelnemers voorkennis en verwachtingen over de masterclass afgestemd op het aanbod van de tweedaagse. Na de tweedaagse maken we afspraken voor ten minste drie zoom- bijeenkomsten over de periode van één jaar waarin wordt uitgewisseld over ervaringen met hetgeen geleerd is.

Praktisch

De Masterclass wordt gehouden op de Zen Boat in Groningen. Drie boeddhistische organisaties en de BUN nemen het merendeel van de organisatiekosten voor hun rekening. Deelnamekosten bedragen €100,- inclusief overnachting en maaltijden.

Aanmelden kan bij het Dharmahuis Leeuwarden contact@dharmahuis.nl, 06-11755886. Contactpersoon is Tenjo Schröder