Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

22 december 2022

Opnieuw begonnen

Door Haiko Melis, voorzitter stichting Leven in Aandacht

Half november heeft de weekendretraite 'Opnieuw beginnen' plaatsgevonden in Bosoord, georganiseerd door het bestuur van Stichting Leven in Aandacht en de werkgroep Verdiepingsprogramma. Alle deelnemers zijn als vrijwilliger actief in één van de werkgroepen binnen onze Nederlandse en Vlaamse gemeenschap.

Discussie en beoefening

Onder de bezielende leiding van Hilly Bol en Jan Boswijk, zijn de beoefening en discussie over de inhoud van het Verdiepingsprogramma en een voorstel over hoe we ons als gemeenschap organiseren met elkaar verweven.

Het voorstel aangaande de organisatiestructuur omhelst de instelling van een halfjaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door een nieuw op te richten “Care Taking Council” (suggesties voor een betere, Nederlandstalige naam zijn welkom!). Hier kan de gemeenschap elkaar ontmoeten, samen oefenen, uitwisselen en onderwerpen bespreken die brede discussie of draagvlak behoeven. Op deze manier hopen we o.a. te bereiken dat er – in een metafoor – ponten gaan varen tussen de verschillende eilandjes, maar ook dat er op een betere manier verantwoording kan worden afgelegd over de ontplooide activiteiten en dat er een structurele ontmoeting ontstaat waarin bewegingsbreed discussie kan worden gevoerd.

Verdere ontwikkeling

Er zijn vele suggesties gedaan die meegenomen zullen worden in de verdere ontwikkeling hiervan. Een aantal mensen hebben zich opgegeven om mee te denken hierover. Begin februari komt deze groep voor het eerst bij elkaar. Mocht je je hierbij aan willen sluiten, dan kun je dit kenbaar maken door een berichtje te sturen naar bestuur@aandacht.netWe hebben met elkaar een mooi weekend gehad, waarin is geoefend, maar waar ook zaken zijn besproken en uitgesproken die dat (te) lang niet zijn geweest. Het voelt als een nieuw begin. Wordt vervolgd...