Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

13 mei 2023

Voorlichtingsbijeenkomst opleiding boeddhistische geestelijke verzorging

Heb je interesse in een tweejarige deeltijd (vervolg)opleiding tot
Boeddhistisch Geestelijk Verzorger? Tijdens een  voorlichtingsbijeenkomst op 7 juni gaan we nader in op zowel inhoud, beroepsmogelijkheden als toelatingscriteria van de Postacademische Ambtsopleiding tot Boeddhistisch Geestelijk Verzorger.

Voorlichtingsbijeenkomst Postacademische Ambtsopleiding tot Boeddhistisch Geestelijk Verzorger

Woensdag 7 juni 2023, 19.00-21.00
Vrije Universiteit en via Zoomverbinding
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam


Zie voor meer informatie over de opleiding:
https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussenopleidingen/postacademische-ambtsopleiding-boeddhistisch-geestelijkverzorger/inleiding
Nieuw is dat de verschillende vakken ook via contractonderwijs gevolgd kunnen worden.

Programma

  • Welkomstwoord Prof. Bee Scherer
  • Informatie over de opleiding door docenten Ulli Fischer en Bart van den Bosse
  • Alumni uit verschillende werkvelden aan het woord
  • Vraag en antwoord

Je kunt je aanmelden door te mailen naar de coördinator van de opleiding Elza Kuijk: e.kuijk@vu.nl

Boeddhistische geestelijke verzorging bestaat 15 jaar

Op vrijdag 2 juni wordt het 15-jarig bestaan van de boeddhistische geestelijke verzorging (BGV) gevierd. De BGV is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Prof. dr. Bee Scherer, hoogleraar boeddhistische Studies aan de Vrije Universiteit, prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische Studies aan de Radboud Universiteit, en Irène Kaigetsu Bakker Sensei, oprichter van sangha Zen Spirit, zullen een bijdrage verzorgen.

Naast het 15-jarig jubileum in het gevangeniswezen, wordt bij de viering ook stilgestaan bij de recente erkenning van de Boeddhistische Unie Nederland voor het Ministerie van Defensie, die op 13 april 2023 door staatssecretaris Van der Maat (van Defensie) is ondertekend. Verder zijn ook in de gezondheidszorg en het onderwijs professioneel opgeleide en door de Boeddhistische Unie Nederland gezonden geestelijke verzorgers actief.

Het streven van boeddhistische geestelijke verzorging is kort gezegd spirituele vriendschap met de cliënt, door met wijsheid en compassie in contact te treden, gevoed door de leer van de Boeddha, verbonden met de gemeenschap van boeddhistische beoefenaren. Het oogmerk van het contact is de cliënt te ondersteunen in het vinden van een uitweg uit het lijden: de verlichting.

Dit artikel is (deels) overgenomen uit het Boeddhistisch dagblad.

Video van prof. Bee Scherer met info over opleiding tot boeddhistisch geestelijke verzorger