Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

25 februari 2023

Wake Up Monastic Tour en Mindfulness Day

Een groep van negen monniken en nonnen van Plum Village gaan dit voorjaar op tour en doen ook Nederland aan! Op zaterdag 22 april komen ze hun beoefening delen tijdens een Dag van Aandacht in Utrecht.

The monastics of Plum Village will be on tour this spring and will also visit the Netherlands! On Saturday the 22nd of April they will come to share their practice during a day of mindfulness.

Ben je tussen de 18-35 jaar, dan ben je van harte welkom om mee te doen en de vreugde en het geluk te delen!

De dag begint om 10 uur en de deuren gaan open om 9.30 uur. Om 16.00 uur sluiten we de dag gezamenlijk af.

Aanmelden: Je kunt hier een kaartje kopen.

Locatie: Stadsklooster in Utrecht aan de Kanaalstraat 198. Vanaf Utrecht Centraal loop je in 15 minuten naar de locatie. Parkeren is beperkt en niet gratis.

Wat moet je meenemen?

  • Eigen meditatiekussen en (yoga)matje, er is beperkte ruimte op de kleden. Het is ook mogelijk om op een kerkbankje te zitten.
  • Eigen lunch en iets te drinken.
  • Eigen beker als je thee wilt kopen (zodat we papieren bekers kunnen sparen).

Contact: Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met sangha@wkup.nl

Annulering: Tot 4 weken voor de 22e april, 90% restitutie. Tot 2 weken voor de, 75% restitutie. In de 2 weken voor 22 april geen restitutie. U mag uw ticket doorverkopen."

English version

If you are between 18-35ish years old then you are warmly welcome to join and share the joy and happiness!

The day will start at 10am and the doors will open 9:30am. At 4pm we will to close the day together.

You can buy a ticket here.

Location
Stadsklooster in Utrecht at Kanaalstraat 198. You can walk from Utrecht Central in 15 minutes to the location. Parking is limited and not free of charge.

What do you need to bring?

  • Own meditation cushion and (yoga) mat, there is a limited amount of space on the carpets. It is also possible to sit on a church bench.
  • Own lunch and something to drink.
  • Own cup if you want to buy tea (so we can safe paper cups).

Contact
For further questions please reach out to sangha@wkup.nl

Cancellation
Until 4 weeks before the 22nd April, 90% refund. Until 2 weeks before the, 75% refund. In the 2 weeks before the 22nd April no refund. You are allowed to resell your ticket."

Lees meer op de website van Plum Village

Monastic Tour: zes weken onderweg

De kloosterlingen beginnen hun tour op 18 April met een bezoek aan lokale sangha’s in Brussel en Gent. Daarna volgt dus de Dag van de Aandacht voor jongeren in Nederland. Vervolgens gaan ze met de boot naar Zweden voor een weekendretraite, beoefenen met studenten van de Lund Universiteit, een meditatie flashmob en een weekendretraite in Stockholm. Weer verder naar Noorwegen voor een weekendretraite in Oslo. Daarna naar Denemarken voor een Dag van Aandacht in Kopenhagen en een beoefening op een school en een universiteit. Weer verder, door naar Tsjechie voor een Dag van Aandacht in Praag en een beoefening op een universiteit en zij sluiten de tournee af in Oostenrijk voor een Dag van Aandacht in Wenen.

Six weeks on the road

The monastics will begin their tour on 18 April with visits to local sanghas in Brussels and Ghent. This will be followed by the Mindfullnes Day for young people in the Netherlands. Then they will travel by boat to Sweden for a weekend retreat with students from Lund University, a meditation flashmob and a weekend retreat in Stockholm. Onwards again to Norway for a weekend retreat in Oslo. Then to Denmark for a Mindfullnes Day in Copenhagen, practice at a school and a university. Onwards again, on to the Czech Republic for an Mindfullnes Day in Prague and practice at a university. They finish the tour in Austria for a Mindfulness Day in Vienna.

Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden