Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha Groningen

Groningen

Adres bijeenkomst

Vipassana Centrum, Kamerlingh Onnesstraat 71, 9727 HG Groningen - Let op! De locatie kan anders zijn dan dit adres. Mail of bel voor de juiste locatie een van de contactpersonen

Contactgegevens

Marianne van Rijsewijk
T.: 050-507 31 32
E.: mvrijsewijk@home.nl
Ucu Akihary
T.: 050-313 87 05
G.: 06-30 36 75 29
E.: JucuA3@hotmail.com

Over ons

Sangha Groningen bestaat sinds 2001. Twee keer in de maand  is er een sanghabijeenkomst, die we zoveel mogelijk samen vorm geven. Dat betekent dat steeds iemand anders de meditaties begeleidt,  belmaster is, soep kookt of helpt met de koffie, thee en afwas.Ieder lid van de sangha wordt dus uitgenodigd om bij te dragen wat hij of zij kan. We ontmoeten elkaar in het Vipassanacentrum en iedereen betaalt  maandelijks  vijf euro voor de onkosten. 
Om het leven in aandacht te oefenen, gebruiken we naast stille meditaties ook geleide meditaties en loopmeditaties. Bij het Dharma-delen  hebben we de gelegenheid om  ervaringen  te delen met elkaar.  Het is ook een oefening in aandachtig luisteren. We doen dat soms in kleine groepen, soms centraal.

Er is de laatste tijd behoefte ontstaan aan meer stilte, rust en verdieping in het programma. Om bij te praten maken sanghaleden die daar behoefte aan hebben, daarom afspraken buiten de bijeenkomsten om.

Onze activiteiten

KLEINE SANGHA
Iedere eerste zaterdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur in stilte en met thee. Meestal kiest de begeleider een thema waarop we mediteren. We delen de Dharma. Door het kleinere aantal deelnemers is de sfeer intiem. We ruimen samen op.

GROTE SANGHA
Iedere derde zaterdag van de maand, van 10.00 tot 13.00, inloop met koffie/thee vanaf 9.30 uur. Wisselende duo’s bereiden deze ochtend steeds voor. Als thema kiezen we bijv. een soetra of het Edele Achtvoudige Pad,  zoals Thich Nhat Hanh dat toelicht in zijn boeken. Ook de Vijf Aandachtsoefeningen worden regelmatig ingebracht. 
We beginnen meestal met het zingen van enkele liederen uit Plum Village, dan volgen de meditaties en het Dharma-delen. Samen eten we onze lunch en de soep die door een sanghalid thuis is gemaakt. We proberen hierbij onze innerlijke stilte te bewaren.

ZOMERSANGHA
In juli komen we samen buiten het Vippassanacentrum. Ieder jaar kiezen we een plaats om elkaar te ontmoeten.

ACTIVITEITEN IN KLEINERE GROEPEN
Leden van de sangha organiseren in kleinere groepen  ook bijeenkomsten om samen het leven in aandacht vorm te geven. Ieder lid kan zo’n groep oprichten, als de behoefte er is. Zo worden de verbanden alleen maar sterker. Op dit moment is er de volgende groep:

  • de groep die met enige regelmaat samen de Vijf Aandachtsoefeningen reciteert en bespreekt.

JAARLIJKSE BIJEENKOMSTEN

  • Dag van Aandacht: In juni organiseren we een hele dag samen, in het kerkje van Fransum. De loopmeditatie is buiten, rond de wierde. Het zijn vaak byzondere dagen, door het thema en de sfeer.
  • Sangha- overleg : twee maal per jaar. In februari bespreken we de voortgang en organisatie tijdens een aparte bijeenkomst. Ook het financiële verslag wordt dan voorgelegd. Het tweede overleg vindt plaats rond de zomer . We bereiden dan  het sanghajaar inhoudelijk voor, met iedereen die wil meedenken en/of begeleiden.
  • Noordelijke Dag van Aandacht: één keer per jaar samen met de sangha’s uit Friesland, Groningen en Drenthe .

Hoe kan je meedoen?

Belangstelling? Neem contact op met Marianne of Ucu.