Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Sangha Leven in Aandacht Meppel e.o.

Meppel

Adres bijeenkomst

Oosterboerweg 21, 7943 KE Meppel

Contactgegevens

Greetje de Weger
E.: sanghameppel2015@gmail.com

Over ons

De sangha Meppel is een meditatie - en oefengroep van mensen die elkaar willen ondersteunen bij het leven in bewuste aandacht. We oefenen in de traditie van Thich Nhat Hanh en maken regelmatig gebruik van oefeningen en teksten in zijn traditie. Wij houden ons bezig met het oefenen in meditatie en met het verdiepen van ons inzicht; we stimuleren elkaar ook om in ons dagelijks leven in aandacht (mindfulness) en in het hier en nu te leven. 

Wij willen een open groep zijn, toegankelijk voor mensen die op zoek zijn naar spirituele verdieping. Lid worden van onze sangha betekent dus niet dat je boeddhist wordt. Sommige leden ervaren zich wel zo, maar anderen vinden hun spirituele oorsprong of identiteit in andere spirituele tradities, bijvoorbeeld in een variant van de joods-christelijke traditie.

Bij alle bijeenkomsten willen wij oefenen in het leven in aandacht: aandacht voor wat er in ons zelf omgaat, aandachtig luisteren naar wat er in een ander omgaat, zorgvuldig spreken en bewust zijn van hoe wij in de wereld staan. Dit in de hoop dat het oefenen tijdens onze bijeenkomsten helpt om dit ook in ons dagelijks leven te doen. We proberen de rust in onszelf te vinden en te bewaren door het praten over van-alles-en-nog-wat zoveel mogelijk te beperken, eigenlijk vanaf het moment dat we bij elkaar komen tot na ons vertrek.

Onze activiteiten

Elke week hebben wij op donderdagavond een bijeenkomst van 19.30 – 21.30 (miniplus tot ongeveer 20.30).
Iedere maand zijn er twee meditatieavonden, 1 verdiepingsbijeenkomst en 1 miniplus. Deze avonden zijn te beschouwen als de kern van onze activiteiten.

  • Meditatieavond (elke tweede en vierde donderdag van de maand)
  • Miniplus (elke eerste donderdagavond van de maand)
  • Verdiepingsbijeenkomst (elke derde donderdag van de maand)
  • Ontmoetingsbijeenkomst (af en toe)

Daarnaast organiseren we zo af en toe een Dag van Aandacht of andere incidentele activiteiten

De opzet van de avonden is als volgt:

MEDITATIEAVOND
De meditatieavonden zijn als volgt opgebouwd:

♦  20 minuten zitmeditatie
♦  10 minuten loopmeditatie
♦  20 minuten zitmeditatie
♦  theedrinken in stilte
♦  dharmadelen: delen van wat we in de praktijk tegenkomen

Bij de meditatie wordt geregeld gebruik gemaakt van een geleide meditatie of van een inleidende tekst. De meditatieavonden worden voorbereid en begeleid door verschillende sangha-leden.

VERDIEPINGSBIJEENKOMST
Je verbindt je aan een serie van deze bijeenkomsten, meestal gekoppeld aan het verdiepen van ons begrip aan de hand van een boek of een serie lezingen. We komen daarvoor op deze bijeenkomsten bijeen in subgroepen en delen over de tekst aan de hand van vragen, voorbereid door leden van de sangha.

MINIPLUS
De miniplus is een bijeenkomst die vergelijkbaar is met de meditatieavonden, maar zonder de loop- en begeleide meditatie.De avond is korter dan de andere.

DAG VAN AANDACHT
Enkele keren per jaar is er een ‘Dag van Aandacht’, een  bijeenkomst op een zondag van 10-17 uur waarin we de hele dag oefenen met verschillende vormen van meditatie, zoals zitmeditatie, loopmeditatie buiten en eten in aandacht. We doen dit samen met een of meer andere sangha’s. Deelnemers van buiten deze sangha’s zijn ook welkom.

ONTMOETINGSBIJEENKOMST
Een ontmoetingsbijeenkomst wordt een paar keer per jaar gehouden, doorgaans op de 5e donderdag van de maand. Het doel is elkaar op een ontspannen manier wat beter te leren kennen. De invulling is open. Voorafgaand aan de ontmoetingsavond is er gelegenheid tot samen eten; verzorgd door de woongroep.

INCIDENTELE ACTIVITEITEN
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een seizoenswandeling, gezamenlijk eten of zingen.

Heb je interesse?

Wil je meedoen of je komen oriënteren dan ben je van harte welkom. Neem graag contact met ons op via ons mailadres: sanghameppel2015@gmail.com.

Als je lid wilt worden vragen we een bijdrage van 17,50 euro per kwartaal. Deze kosten mogen geen belemmering zijn om mee te doen, zijn ze dat wel dan willen we graag met je overleggen.