Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Stillekracht

Lopik

Adres bijeenkomst

Lekdijk West 13, 3411 MT Lopik

Contactgegevens

Annelies van den Berg
G.: 06 400 287 84
E.: Annelies@stillekracht.net

Over ons

Sinds augustus 2018 komen wij als ervaren beoefenaars maandelijks bij elkaar op woensdagochtend.
In de intimiteit van een kleine groep (maximaal 8 vrouwen) verdiepen we onze beoefening en delen we ons pad van Leven in Aandacht.
Ervaring met meditatie in de traditie van Thich Nhat Hanh en een open houding naar andere inspiratie bronnen, vinden wij belangrijk.
Omdat het een kleine groep is, vragen we commitment om elke maand aanwezig te zijn en thuis te oefenen. Dharma delen vanuit veiligheid is voor ons belangrijk, we ervaren het openhartig delen als een zeer waardevolle oefening.

Onze activiteiten

Elke deelnemer bereidt alleen of samen een ochtend voor op haar eigen wijze. Dat betekent dat er vrijheid is in de vorm en in het gebruik van inspiratie bronnen. De ene persoon doet meer met zingen, de ander weer met bewegen of creatieve werkvormen.

Vaste onderdelen die elke ochtend terugkomen zijn: zitmeditatie, dharmadelen en theemeditatie.

Thema’s/ oefeningen waar we ons de afgelopen 2 jaren in verdiept hebben zijn:

  • De 14 aandachtsoefeningen
  • De vijf overdenkingen
  • De aarde aanrakingen
  • Het thema Vergeving
  • Metta meditatie

Per jaar zoeken we met elkaar naar een thema of een beoefening waar we ons in willen verdiepen, om beurten bereiden we een bijeenkomst voor. Aan het eind van het jaar evalueren we en passen we aan waar nodig.

Onze ochtenden zijn steeds op dezelfde, rustige plek in Lopik.
Kussentjes, bankjes en dekens zijn daar aanwezig.

Hoe kun je meedoen?

Als je interesse hebt om mee te doen en je bent een ervaren beoefenaar mail dan met Annelies (annelies@stillekracht.net).

Kosten

De onkosten voor thee en lekkers nemen we om beurten voor onze rekening.