Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

17 januari 2022

Nieuwjaarsgebed voor Vrede op Aarde

Door Karin Coolsaet

Van 27 december tot 2 januari kwam de viervoudige gemeenschap in het EIAB bijeen in een gezinsretraite om dankbaar terug te kijken op de vruchten en de lessen van een zeer speciaal jaar en om hun aspiraties voor het nieuwe jaar uit te drukken. Thầy Phap An schreef voor deze gelegenheid een nieuwe aandachtsoefening voor Vrede op Aarde als onderdeel van het nieuwjaarsgebed.

Het was een groot plezier om ons ook weer te mogen voeden aan het enthousiasme van kinderen en tieners.
Op oudejaarsdag beleefden we met zijn allen een pittige oefening in reflecteren en wensen formuleren met een indrukwekkend vuuroffer aan de Grote Bel.
In de ceremonie werd de nieuwe aandachtsoefening voor Vrede op Aarde van Thầy Phap An gelezen in het Engels en in het Duits.

De dharmatalks van 31 december en 1 januari zijn hier te herbekijken.

Maria Moonlion en Eric Eliel zorgden voor onderstaande Nederlandse vertaling van het gebed en de aandachtsoefening.

Geliefde Thầy, Geliefde Voorouders, Geliefde Moeder Aarde,

Op dit plechtige moment van het nieuwe jaar 2022 zijn wij bijeengekomen als viervoudige Sangha van het Europees Instituut voor Toegepast Boeddhisme om onze dankbaarheid en ons streven uit te drukken als een spirituele familie, en om opnieuw te beginnen. Wij weten dat u, onze voorouders, in het huidige moment aanwezig bent, en dat u er altijd voor ons bent, zodat we toevlucht tot u kunnen nemen. Terwijl we vanavond de aarde aanraken voelen we ons diep verbonden met u allen.

Geliefde Thầy, in het verleden hebben we vele keren toegestaan dat onzekerheid de zaden van zorgen en angst in onze harten water geeft. Wij hebben geaarzeld onze toevlucht te nemen tot het pad en wij hebben getwijfeld aan onze familie en gemeenschap. We zijn niet oprecht geweest in onze beoefening. We hebben ons laten overweldigen door onze sterke emoties en verkeerde waarnemingen, waardoor gevoelens van hulpeloosheid, afgescheidenheid en wanhoop zijn ontstaan.

Ons hiervan bewust, willen we opnieuw beginnen en onszelf herinneren aan onze vastbeslotenheid om met heel ons hart te beoefenen, onze toevlucht te nemen tot onze Geliefde Gemeenschap, en een voortzetting te zijn van Thầy en al onze spirituele voorouders. We streven ernaar om dieper in contact met het leven te zijn door het aandachtig ademen en lopen in onze dagelijkse activiteiten te cultiveren. We weten dat dit uw favoriete beoefeningen zijn. Wij weten ook dat u ervan houdt Sangha's op te bouwen, en wij beloven uw werk van het ontwikkelen van broederschap en zusterschap met heel ons hart voort te zetten, ook al lijkt dit soms een uitdaging. Wij streven ernaar om diep te luisteren en elkaar te helpen, waarbij wij nooit iemand in de steek laten, zelfs niet degenen die ons doen lijden.

Geliefde Voorouders, Geliefde Moeder Aarde,

In de afgelopen twee jaar hebben onzekerheid, zorgen en verlies als gevolg van de COVID-19 pandemie het niveau van angst, woede en geweld in onze wereldwijde menselijke familie verhoogd. Bewust van de mogelijkheid dat zulk lijden en geweld kunnen voortduren en zich op nog grotere schaal kunnen verspreiden, bekrachtigen we opnieuw ons oprechte voornemen om vrede in onszelf en in de wereld te ontwikkelen. In de geest van het inzicht van de Boeddha in de Edele Waarheid van lijden, nemen wij ons voor om met de volgende aandachtsoefening voor vrede op aarde te oefenen.

Een Aandachtsoefening voor Vrede op Aarde

Bewust van het lijden dat wordt veroorzaakt door de mogelijkheid van onze wereldwijde menselijke familie zichzelf te vernietigen en - door onachtzaam of roekeloos handelen – al het leven op aarde uit te roeien, zijn wij vastbesloten een manier van leven te ontwikkelen en te koesteren waarin we het heilige levensweb eren dat ons bestaan mogelijk maakt. We zullen dit doen door ons als gemeenschap te wijden aan het beoefenen van mindfulness en door een leven te leiden van geweldloosheid en vrede, gebaseerd op ons inzicht in de onderlinge verbondenheid, de onderlinge afhankelijkheid en het interzijn van alle vormen van leven op Aarde.

Wij zullen zowel gemeenschappelijk, als ook individueel, zo beoefenen dat we een einde maken aan al het handelen en gedrag dat bijdraagt aan de vernietiging van onze menselijke familie, andere soorten uit het dieren- en plantenrijk, en onze planeet. Deze destructieve handelingen zijn o.a. de ontwikkeling en productie van wapens, zoals nucleaire en biochemische wapens, en geavanceerde technologieën voor het voeren van oorlog in cyberspace en in de ruimte. Onder de destructieve acties waaraan we een eind willen maken valt ook het misbruik van sociale en andere media waarmee de menselijke geest en emoties worden gemanipuleerd om verwarring, wantrouwen, woede, haat en geweld te zaaien binnen onze menselijke familie, en wreedheid jegens andere soorten uit het dieren- en plantenrijk aan te jagen.

Wij zullen de energie, materiële rijkdom en spirituele bronnen van de mensheid als geheel richten op positieve, heilzame acties die mensen helpen elkaar diep te leren kennen, te begrijpen en te vertrouwen, de mogelijkheid ondersteunen om als één menselijke familie temidden van vele soorten te leven, en onze heilige Moeder Aarde beschermen. Met openheid en nederigheid zullen wij leren elkaar in rechtvaardigheid te omarmen, in cultureel, politiek, en sociaal opzicht. Wij zullen diversiteit in ethniciteit, geslacht, en leeftijd en in religieuze of andere overtuigingen respecteren, zodat wij op aarde een menselijke familie kunnen verwezenlijken en koesteren, een familie die in vrede leeft met zichzelf, met alle levende wezens en met de planeet.

Aarde-aanraking

Terwijl we de Aarde aanraken, drukken we onze dankbaarheid uit aan u, onze geliefde leraar Thầy, aan onze voorouders, en aan Moeder Aarde. We hebben het pad van beoefening gevonden, en een spirituele familie waartoe we onze toevlucht kunnen nemen. We hebben vreugde, vrede en transformatie ervaren. We hebben de vrijheid geproefd van het loslaten van onze ideeën en begrippen. We hebben de kracht en warmte van broeder- en zusterschap gevoeld, en we weten dat we samen onze uitdagingen aan kunnen en onze aspiratie verwezenlijken. Op dit plechtige moment beloven wij om door te gaan met het ondersteunen en versterken van onze familie en onze gemeenschap en met het vrijmaken van het pad voor onszelf en onze nakomelingen.

Offering

Geliefde Thầy, Geliefde Voorouders, Geliefde Moeder Aarde, aanvaard alstublieft onze geschenken van wierook, bloemen, fruit en thee, als een teken van onze diepe aspiratie, respect, dankbaarheid en liefde.