Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

17 februari 2022

Een vertrouwenspersoon is er voor jou!

Door Peter van Leeuwen

Wie de laatste tijd het nieuws heeft gevolgd, heeft ongetwijfeld meegekregen dat er bij twee bekende Nederlandse ‘merken’, de Voice of Holland en Ajax, sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Veel mensen zijn hierdoor geraakt.

Machtsmisbruik kan overal voorkomen waar mensen samen leven en werken en waar sprake is van informele en formele machtsrelaties. Spirituele organisaties zoals Leven in Aandacht zijn hiervan zeker niet van gevrijwaard, ondanks dat we met elkaar streven naar emancipatie en gelijkwaardigheid. Bij onze bijeenkomsten besteden we veel aandacht aan een veilige sfeer. We streven naar een ontspannen en liefdevolle omgang met elkaar, met aandacht en begrip voor iedereen en aandachtig luisteren.

“We zijn allemaal onderling afhankelijk van elkaar, we interzijn met alles wat er is. Er is geen meerwaardigheid; geen gelijkwaardigheid, en geen minderwaardigheid.”

Ongewenst gedrag dat een ernstige inbreuk maakt op iemands persoonlijke integriteit zoals (seksueel) geweld via woorden, beelden, sociale media of daden is een reden om steun te vragen aan, of een klacht in te dienen bij een vertrouwenspersoon. De graadmeter hierbij is de ervaring van het slachtoffer.

Vertrouwenspersonen

Stichting Leven in Aandacht is zich ervan bewust dat ongewenst en grensoverschrijdend (seksueel)gedrag kan voorkomen tijdens retraites, sanghabijeenkomsten of in samenwerkingsverbanden binnen de sangha. Zij biedt slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag de mogelijk een vertrouwenspersoon van de stichting in te schakelen.

Hoe verder?

Uitleg over hoe om te kunnen gaan met dergelijke moeilijke situaties is beschreven in: 'Procedureregels bij een klacht'. Als je direct contact op wil nemen met een van de vertrouwenspersonen kan je dat doen via de webpagina: ‘Vertrouwenspersonen’.