Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Dag in Aandacht Leuven - kloosterlingen tour 2024

Dag in Aandacht Leuven  - kloosterlingen tour 2024

Achteraan vlnr: br. Ruong Hieu, br Dao Hanh en broeder Phap Ung. Vooraanvlnr: zr. Thuong Yeu, br. Pham Hanh, zr. Hieu Khai, zr. Mai Thon. Al deze kloosterlingen spreken Nederlands, behalve zr. Thuong Yeu en zr. Mai Thon.

English text see below

Ook in 2024 mogen we ons verheugen in de komst van monniken en nonnen van Plum Village, die op diverse plekken in Nederland en Vlaanderen mindfulness events zullen begeleiden. Zij zetten het levenswerk van zenmeester Thich Nhat Hanh voort. Op zaterdag 18 mei, begeleiden zij een mindfulnessdag in Leuven. De bijeenkomst staat in het teken van Inclusiviteit.

Ieder van ons kan zich afvragen ‘Hoe groot is mijn hart?’
Hoe kan ik mijn hart helpen om elke dag groter en groter te worden? 
De beoefening van inclusiviteit is gebaseerd op de beoefening van begrip, compassie en liefde.
Als je oefent om diep te kijken, om lijden te begrijpen, zal de nectar van compassie op een natuurlijke manier uit je hart omhoog komen. Maitri, liefdevolle vriendelijkheid, en Karuna, compassie, kunnen oneindig doorgroeien, dag na dag. 
En met genoeg begrip en liefde kan je alles en iedereen omarmen. 

Thich Nhat Hanh in Peaceful Action, Open Heart. Lessons from the Lotus Sutra

Datum en tijden:   zaterdag 18 mei, start 10 uur, einde 16.00 uur. Je bent welkom vanaf 9.30 uur
 Locatie:   Amerikaans College, Naamsestraat 100, 3000 Leuven
Vervoer: parkeren is overal in Leuven betalend. Vanaf het station is het 20 minuten wandelen of 10 minuten met bus 2
Programma: Tijdens deze dag volgen we een programma met een lezing, zit- en loopmeditatie en andere zoals gebruikelijk bij de Plum Village gemeenschap voor geëngageerd boeddhisme.
Voor wie:   Iedereen is welkom
Organisatie:  Deze dag komt tot stand in samenwerking met het Leuven Mindfulness Center.
Begeleiding: Monniken en nonnen van de Plum Village gemeenschap voor geëngageerd boeddhisme (zie foto)
Taal:  De voertaal is Nederlands. Je kunt op het inschrijfformulier een headset voor simultaanvertaling aanvragen.
Lunch:  Breng je eigen (liefst vegetarische) lunch mee. Thee is gratis beschikbaar.
Kostprijs:   €65, €50 of €25 volgens persoonlijke draagkracht. Deze prijzen zijn inclusief Dana, maar er kan de dag zelf ook nog Dana gegeven worden. Je kan ook doneren met de knop bovenaan deze pagina. Dana is een mooie boeddhistische gewoonte om dank te betuigen voor het onderricht. Alle Dana gaat rechtstreeks naar Plum Village. Zij staan voor enorme kosten om het klooster aan te passen aan de wettelijke normen. Het voortbestaan van het klooster hangt mede af van onze vrijgevigheid.
Aanmelden:

De inschrijving verloopt via deze website vanaf 1 februari.

Bij afmelden geldt de volgende annuleringsregeling: tot 4 weken voor aanvang 90% restitutie van het inschrijfgeld; tot 2 weken 75%; daarna geen restitutie. 

Contact:   liaprogramma@aandacht.net

In English:

Again in 2024, we can rejoice in the arrival of monks and nuns from Plum Village, who will guide mindfulness events at various locations in the Netherlands and Flanders. They are continuing the life's work of Zen master Thich Nhat Hanh. On Saturday May 18th, they will host a mindfulness day in Leuven. The theme of the event will be Inclusiveness.

Each of us must ask ourselves, how large is my heart? How can I help my heart grow bigger and bigger every day? The practice of inclusiveness is based on the practice of understanding, compassion, and love. When you practice looking deeply to understand suffering, the nectar of compassion will arise naturally in your heart. Maitri, loving kindness, and karuna, compasion, can continue to grow indefinitely. So thanks to the practice of looking deeply and understanding, your loving kindness and compassion grow day by day, And with enough understanding and love you can embrace and accept everything and everyone.
Thich Nhat Hanh in Peaceful Action, Open Heart. Lessons from the Lotus Sutra

 Date and times :  Saturday May 18th, from 10:00 am till 4:00 pm. You are welcome at 9:30 am.
Location: Amerikaans College, Naamsestraat 100, 3000 Leuven
Transport: Only paid parking is available in Leuven. From the train station it is a 20-minute walk or 10 minutes by bus 2.
Program:  During this day, we will follow a program of lecture, sitting and walking meditation and others as usual at the Plum Village community for engaged Buddhism.
For whom: everyone is welcome
Organisation: this day is organised by Stichting Leven in Aandacht in collaboration with the Leuven Mindfulness Center.
Guidance: monks and nuns of the Plum Village community for engaged Buddhism (see photo)
Language: the working language is Dutch. You can request a headset for simultaneous interpretation on the registration form.
Lunch: bring your own (preferably vegetarian) lunch. Tea is available free of charge.

Cost:

€65, €50 or €25 according to personal ability. These prices include Dana, but Dana can also be given on the day. You can also donate using the button at the top of this page. Dana is a beautiful Buddhist custom of giving thanks for teaching. All Dana goes directly to Plum Village. They face enormous costs to bring the monastery up to legal standards. The survival of the monastery depends in part on our generosity.
Sign up:

Registration is through this website as from February 1st. See Register button at the bottom.

In case of cancellation, the following cancellation policy applies: up to 4 weeks before the start 90% refund of the registration fee; up to 2 weeks 75%; after that no refund.

Contact: liaprogramma@aandacht.net

Als er geen inschrijfknop is, is de dag volgeboekt. Je kan je dan aanmelden voor de WACHTLIJST

 

Evenement Eigenschappen

Startdatum 18-05-2024 10:00
Einddatum 18-05-2024 16:00
Max. deelnemers 160
Nog beschikbare plaatsen 0
Prijs per persoon 65, 50 ,25 - prijzen inclusief Dana volgens draagkracht
Locatie American College, Aulnezaal, KU Leuven
Categorieën Verdiepingsprogramma , Dag in Aandacht

Sorry, dit evenement is volgeboekt. Lees de event-details voor meer info.

Locatie Kaart