Skip to main content

Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Mindfulness middag Rotterdam - kloosterlingen tour 2024

Mindfulness middag Rotterdam - kloosterlingen tour 2024

Foto: Achteraan vlnr: br. Ruong Hieu, br Dao Hanh en br. Phap Ung. Vooraan vlnr: zr. Thuong Yeu, br. Pham Hanh, zr. Hieu Khai, zr. Mai Thon. Al deze kloosterlingen spreken Nederlands, behalve zr. Thuong Yeu en zr. Mai Thon.

English text see below

Ook in 2024 mogen we ons verheugen in de komst van monniken en nonnen van Plum Village, die op diverse plekken in Nederland en Vlaanderen mindfulness events zullen begeleiden. Zij zetten het levenswerk van zenmeester Thich Nhat Hanh voort. Op 2e Pinksterdag verzorgen zij een een mindfulness middag in het Hofpleintheater in hartje Rotterdam. De bijeenkomst staat in het teken van Inclusiviteit: Come as you are: Wees welkom!

Het programma van deze middag bestaat uit een lezing door senior dharmaleraar broeder Phap Ung), meditaties en na afloop een wandelmeditatie buiten. Wees welkom en laat je inspireren door de lessen van Thich Nhat Hanh:

Ieder van ons kan zich afvragen ‘Hoe groot is mijn hart?’ Hoe kan ik mijn hart helpen om elke dag groter en groter te worden? De beoefening van inclusiviteit is gebaseerd op de beoefening van begrip, compassie en liefde. Als je oefent om diep te kijken, om lijden te begrijpen, zal de nectar van compassie op een natuurlijke manier uit je hart omhoog komen. Maitri, liefdevolle vriendelijkheid, en Karuna, compassie, kunnen oneindig doorgroeien, dag na dag. 
En met genoeg begrip en liefde kan je alles en iedereen omarmen. 
Thich Nhat Hanh in Peaceful Action, Open Heart. Lessons from the Lotus Sutra

Datum en tijden: maandag 20 mei (2e Pinksterdag), start 14 uur, einde 17.00 uur. Je bent welkom vanaf 13.00 uur. Na afloop is er loopmeditatie buiten door het centrum van Rotterdam. 

Locatie: Hofpleintheater, Benthemplein, Rotterdam, 3032CC Rotterdam

Vervoer: met OV: 13 minuten lopen vanaf Rotterdam Centraal Station; 10 minuten lopen vanaf metrostation Stadhuis. Met de auto: je kunt het beste parkeren in Parking Hofplein.

Organisatie: deze middag wordt georganiseerd door Stichting Leven in Aandacht samen met sangha's in Rotterdam, Gouda en Den Haag. Monniken en nonnen van de Plum Village gemeenschap voor geëngageerd boeddhisme verzorgen de lezing en de oefeningen. Meer info over de kloosterlingen

Taal: de voertaal is Nederlands. Als je vertaling nodig hebt naar Engels  kun je aanmelden op het inschrijfformulier om een kastje en headset te ontvangen voor simultaan vertaling.

Kosten: Er zijn twee prijzen € 20 en € 30. Als je het goed betalen kan, kies dan voor € 30. Daarmee maak je het voor andere mogelijk om gebruik te maken van het goedkopere tarief. Na afloop wordt ook dana gevraagd voor de kloosterlingen, een mooie boeddhistische gewoonte om dank te betuigen voor het onderricht en hun klooster Plum Village te ondersteunen

Aanmelden: De inschrijving verloopt via deze website vanaf 1 maart 2024. Zie knop Inschrijven onderaan.

Bij afmelden geldt de volgende annuleringsregeling: tot 4 weken voor aanvang 90% restitutie van het inschrijfgeld; tot 2 weken 75%; daarna geen restitutie.

Contact: liaprogramma@aandacht.net

In English:

Also in 2024, we can rejoice in the arrival of monks and nuns from Plum Village, who will guide mindfulness events at various locations in the Netherlands and Flanders. They are continuing the life's work of Zen master Thich Nhat Hanh. On White Monday, they will host a mindfulness afternoon at the Hofpleintheatre in the heart of Rotterdam. The theme of the event will be Inclusiveness: We are one.

This afternoon's programme consists of a lecture by senior dharma teacher Brother Phap Ung, meditations and an outdoor walking meditation afterwards. Be welcome and be inspired by the teachings of Thich Nhat Hanh:

Date and times: Monday 20 May (Whit Monday), start 2pm, end 5pm. You are welcome from 1pm. Afterwards there will be walking meditation

Location: Hofpleintheater, Benthemplein, Rotterdam, 3032CC Rotterdam

Transport: by public transport: 13-minute walk from Rotterdam Central Station; 10-minute walk from Stadhuis metro station. By car: it is best to park in Parking Hofplein.

Organisation: this afternoon is organised by Stichting Leven in Aandacht together with monks and nuns of the Plum Village Community for Engaged Buddhism.

Language: the working language is Dutch. If you need translation into English, you can sign up on the registration form to receive a box and headset for simultaneous translation.

Cost: There are two prices €20 and €30. If you can afford it well, opt for €30, making it possible for others to take advantage of the cheaper rate. Afterwards, dana will also be requested for the monastics, a nice Buddhist custom to give thanks for teaching and support their monastery Plum Village

Registration: Registration is via this website from 1 March 2024. See Register button at the bottom.

In case of cancellation, the following cancellation policy applies: up to 4 weeks before the start 90% refund of the registration fee; up to 2 weeks 75%; after that no refund.

Contact: liaprogramma@aandacht.net

Evenement Eigenschappen

Startdatum 20-05-2024 14:00
Einddatum 20-05-2024 17:00
Max. deelnemers 300
Nog beschikbare plaatsen 61
Prijs per persoon 20 of 30 euro
Locatie Hofplein Theater, Rotterdam
Categorieën Verdiepingsprogramma , Sangha-activiteiten

Locatie Kaart